В Фаберлик я зарегистрировалась через этот сайт, а диеты для похудения беру отсюда
Инфу про танки быстрее всего найти здесь, а обзоры по играм - тут
 Загальні відомості

Кафедра мовної підготовки іноземних громадян здійснює навчання студентів-іноземців на підготовчому відділенні та на основних факультетах і інститутах СумДУ.

im1g.jpg

 
Напрями роботи
  • Українська мова як іноземна
  • Російська мова як іноземна

Викладачі кафедри забезпечують мовну підготовку як слухачів підготовчого відділення Департаменту міжнародної освіти, так і студентів-іноземців медичного інституту, факультету технічних систем і енергоефективних технологій, факультету електроніки та інформаційних технологій, навчально-наукового інституту фінансів, економіки та менеджменту імені Олега Балацького, факультету іноземної філології та соціальних комунікацій, навчально-наукового інституту права, навчально-наукового інституту бізнес-технологій "УАБС", а також здійснюють навчання російської (української)  мови аспірантів-іноземців.

 

img11.jpgНавчальний процес

Викладання української та російської мов студентам-іноземцям здійснюється за освітнім стандартом у мовній підготовці іноземців, визначеним програмами з української та російської мов як іноземних, затвердженими та рекомендованими Міністерством освіти і науки України. Програми розроблено у відповідності до комунікативних потреб різних категорій іноземних громадян, що отримують вищу освіту в українських ВНЗ. Програми співвіднесені із загальноєвропейськими компетенціями володіння іноземними мовами Common European Framework of Reference – CEFR (рівні А1, А2, В1, В2, С1, С2).

Контроль якості знань, умінь та навичок здійснюється за кредитно-модульною системою, яка сприяє поліпшенню якості навчання внаслідок систематичної роботи студентів протягом семестру.

 

 MG 6373

Міжнародне співробітництво

У березні 2008 року кафедра російської мови (нині кафедра мовної підготовки іноземних громадян) стала членом Української асоціації МАВРМЛ (Міжнародної асоціації викладачів російської мови та літератури). Доцент кафедри Волкова О.М. представляє кафедру на Міжнародних форумах русистів.

У 2011 році викладачі кафедри налагодили науково-методичні зв’язки з Брестським державним університетом імені О.С. Пушкіна (Білорусь).

У 2016 році продовжено співпрацю кафедри мовної підготовки іноземних громадян з кафедрою загального та російського мовознавства Брестського державного університету (Білорусь) та з кафедрою російської мови та методики її викладання Бакинського слов’янського університету (Азербайджан).

Протягом 2017-2019 років кафедра мовної підготовки іноземних громадян знайшла міжнародних партнерів серед навчальних закладів Європи. У межах співпраці з Університетом ім. Яна Євангеліста Пуркіне (Чехія), Білостоцьким університетом (Польща), Національним агентством Словаччини за програмою ERASMUS+KA1 співробітники кафедри взяли участь у наукових конференціях, пройшли стажування, отримали новий досвід і поділилися власними здобутками.

logo sumdu

essuir logo

 

Адреса:

вул. Римського-Корсакова, 2,
м. Суми, Україна

40007

Тел:(+38-0542) 33-40-98

E-mail:info@drl.sumdu.edu.ua