Инфу про танки быстрее всего найти здесь, а обзоры по играм - тут

 

Перелік дисциплін

  • Мова навчання (українська, російська)
  • Українська мова як мова професійного спілкування

Список науково-методичних посібників за 2005-2016 роки

На кафедрі здійснюється велика робота щодо створення сучасних методичних матеріалів, які б значно підвищили рівень викладання української та російської мови для студентів-іноземців. За останні десять років роботи кафедри надруковано 107 методичних вказівок, 7 навчально-методичних та навчальних посібників.

За результатами наукових досліджень викладачами кафедри видано під грифом МОН України та ІІТ МОН навчально-методичні посібники:

 

Викладачі кафедри співпрацюють з науковцями країн СНД, у співавторстві з якими видано:

  • 2015 р.«Практический курс русского языка. Морфология» (для студентов-иностранцев 1-2 курсов)
  • 2004 р. – «Основы школьного речеведения» (учебное пособие в 2 ч.)
  • 2004 р. – «Словарь речевых умений» (материлаы для работы с учащимися 9-11 классов в 4 ч.)
  • 1998 р. – «Русский язык. Морфология» (ч. 4. «Служебные части речи. Междометие»)
  • 1997 р. – «Основы профессиональной речи» (учебное пособие в 2 ч.)

 

Навчальні програми з української (російської) мови як іноземної:

1. Єдина навчальна типова програма з української мови для студентів-іноземців основних факультетів нефілологічного профілю вищих навчальних закладів України III-IV рівня акредитації [Текст] / За ред. О. М. Тростинської, Н. І. Ушакової. - К. : НТУУ «КПІ», 2009. - 52 с.

2. Українська мова як іноземна. Тимчасова програма навчальної дисципліни для іноземних студентів підготовчих факультетів / відділень ВНЗ МОЗ України  [Текст] / За ред. С. М. Луцак, Г. Я. Іванишин, С. М. Кут й ін.  - К., 2015. - 78 с.

3. Тростинская, О. Н. Программа по русскому языку для иностранных студентов-нефилологов [Текст] / О. Н. Тростинская, Т.Н. Алексеенко, Е.В. Копылова. - Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2009. - 88 с.

 

 

logo sumdu

essuir logo

Адреса:

вул. Римського-Корсакова, 2,
м. Суми, Україна

40007

Тел:(+38-0542) 33-40-98

E-mail:info@drl.sumdu.edu.ua