Инфу про танки быстрее всего найти здесь, а обзоры по играм - тут

 

Конференція

«Актуальні проблеми навчання іноземних студентів на сучасному етапі» – під такою назвою на кафедрі мовної підготовки проходить щорічна Міжнародна науково-практична конференція.

Результати наукових і практичних досліджень відображено у збірниках наукових праць (електронні версії додаються). Учасниками конференцій є студенти, молоді науковці, викладачі, аспіранти та науковці з різних ВУЗів України та зарубіжжя. Головними напрямками роботи конференції є традиційні та інноваційні технології в методиці викладання української/російської мови як іноземної, сучасні методи викладання гуманітарно-природничих дисциплін нерідною мовою. В рамках конференції також розглядаються психолого-педагогічні основи навчання й міжкультурна комунікація в теорії та практиці викладання нерідної мови.

 

 MG 6374

Електронна версія збірника 2017

Електронна версія програми конференції 2017

Електронна версія збірника 2016

Електронна версія збірника 2015

Електронна версія програми конференції 2015

Електронна версія збірника 2014

 

Держбюджетна тема

Кафедра працює над держбюджетною темою 0112U006040 «Компетентнісний підхід у викладанні української (російської) мови як іноземної (Competence approach to the teaching of Ukrainian (Russian) language as a foreign language)». Науковий керівник – доцент, кандидат педагогічних наук Біденко Лариса Валентинівна.

Метою роботи є вивчення методичних можливостей компетентнісного підходу у викладанні української (російської) мови як іноземної та перевірка ефективності інноваційних технологій компетентнісного навчання.

У рамках даної теми було видано 19 наукових статей у фахових виданнях, 9 навчально-методичних матеріалів та посібник. Наразі планується до виходу електронний комп’ютерний курс та дистанційний курс з російської мови.

Викладачі кафедри плідно працюють над індивідуальними науковими темами, дисертаційними дослідженнями: № 0112U006042 «Проблеми естетики української народної творчості в сучасному народознавстві» - Набок М. М., кандидат філологічних наук, доцент.

Щорічно викладачі кафедри виступають з доповідями на міжнародних наукових та науково-практичних конференціях як в Україні, так і за її межами (Німеччина, Чехія, Казахстан, Узбекистан, Азербайджан, Біларусь, Росія та ін.), беруть активну участь у методичних семінарах та круглих столах.

З 2017 року кафедра працює над новою темою другої половини дня 116U997552 «Формування лінгвістичної, соціокультурної, і професійної компетенції студентів-іноземців у сучасному інформаційному й освітньому просторі».

 

IMG 9242

 

Робота зі студентами

Іноземні студенти, що навчаються на основних факультетах, не лише беруть активну участь у наукових конференціях, які традиційно щороку  проводить кафедра мовної підготовки, але й за сприянням викладачів виступають з доповідями на міжнародній науково-практичній конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Етнічна самосвідомість та крос-культурна взаємодія», що проводиться вже шостий рік поспіль кафедрою практичної психології Сумського педагогічного державного університету ім. А.С. Макаренка.

Також неодмінною частиною життя іноземних студентів є учать у конфереції «Соціально-гуманітарні аспекти розвитку сучасного суспільства», що кожен рік проводиться факультетом ІФСК СумДУ.

 

 

 

Участь іноземних студентів у конференціях:

«Актуальні проблеми навчання іноземних студентів на сучасному етапі», МПІГ, СумДУ

«Иностранные языки в вузе и школе», Вітебск, Білорусь

«Научное сообщество студентов ХХI столетия. Филологические науки», Казахстан

«Соціально-гуманітарні аспекти розвитку сучасного суспільства», СумДУ

logo sumdu

essuir logo

Адреса:

вул. Римського-Корсакова, 2,
м. Суми, Україна

40007

Тел:(+38-0542) 33-40-98

E-mail:info@drl.sumdu.edu.ua