В Фаберлик я зарегистрировалась через этот сайт, а диеты для похудения беру отсюда
Инфу про танки быстрее всего найти здесь, а обзоры по играм - тут

photo klipatskaya

 

Кліпатська Юлія Олексіївна

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Викладач кафедри мовної підготовки іноземних громадян СумДУ.

 

У 2001 р. закінчила філологічний факультет СумДПУ ім. А. С. Макаренка з відзнакою за кваліфікацією «учитель російської мови і зарубіжної літератури та французької мови», у 2008 р. закінчила аспірантуру при кафедрі російської мови ХНУ ім. В. Н. Каразіна за спеціальністю «російська мова».

У 1999 р. працювала вчителем французької мови у Сумській ЗОШ І-ІІІ ст. №20, 2001-2005 рр. – старший лаборант на кафедрі загального та російського мовознавства СумДПУ ім. А. С. Макаренка. З 2008 р. по 2015 р. займала посаду викладача кафедри російської мови та зарубіжної літератури у СумДПУ ім. А. С. Макаренка З 2015 р. – викладач кафедри мовної підготовки іноземних громадян СумДУ.

Приймає участь у міжнародних, всеукраїнських науково-практичних конференціях. Автор наукових статей, тез, доповідей.

 

Наукові інтереси:

- запозичена лексика у дискурсах різних видів (політичний, рекламний, музичний);

- історія розвитку російської мови;

- проблемні питання російського правопису.

 

Викладає дисципліни: російська мова як іноземна.

 

Основні наукові праці

Статті:

1. Волкова О.Н. Адаптация французских заимствований к системе русского язика в аспекте категории рода / О.Н. Волкова, Ю.А. Клипатская // Вісник СумДУ: Філологічні науки. – Суми, 2001. – № 5 (26). – С. 30-38.

2. Волкова О.Н. Трансформация морфемной структуры французских заимствований в русском языке / О.Н. Волкова, Ю.А. Клипатская // Вісник СумДУ: Філологічні науки. – Суми, 2002. – № 4 (37). – С. 35-41.

3. Волкова О.Н. Типологические особенности числовой репрезентации в русском и французском языках / О.Н. Волкова, Ю.А. Клипатская // Вісник СумДУ: Філологічні науки. – Суми, 2003. – № 4 (50). – С. 46-49.

4. Волкова О.Н. Пути фонетической адаптации галлицизмов в русском языке / О.Н. Волкова, Ю.А. Клипатская // Вісник СумДУ: Філологічні науки. – Суми, 2004. – № 3 (62). – С. 101-107.

5. Клипатская Ю.А. Современные заимствования в политическом дискурсе как средство позиционирования украинского политикума / Ю.А. Клипатская // Культура народов Причерноморья. – Симферополь, 2007. – № 110, т. 1. – С. 250-253.

6. Клипатская Ю.А. Функциональные особенности заимствований в современном русаком политическом дискурсе / Ю.А. Клипатская // Учёные записки ТНУ: Филология. – Т. 20 (59). – Симферополь, 2007. – № 1. – С. 160-164.

7. Клипатская Ю.А. Лексические заимствования разных сфер коммуникации в политическом дискурсе / Ю.А. Клипатская // Вісник Дніпропетровського університету: Мовознавство. – Вип. 13, т. 2. – Дніпропетровськ, 2007. – № 4/2. – С. 108-114.

8. Клипатская Ю.А. Современные заимствования как поле взаимодействия разных типов дискурсов / Ю.А. Клипатская // Лексико-грамматические инновации в современных восточнославянских языках: Материалы ІІІ Междунар. науч. конф. (Днепропетровск 19-20 апреля 2007 г.) / Составитель Т.С. Пристайко. – Днепропетровск: «Пороги». – 2007. – С. 240-242.

9. Клипатская Ю.А. Заимствования в современном рекламном дискурсе как средство глобализации / Ю.А. Клипатская // Вісник ХНУ: Філологія. – Вип. 58, ч. І. – Харків, 2009. – № 908. – С. 83-87.

10. Клипатская Ю.А. Иноязычные заимствования в фокусе проблемы «язык и культура» / Ю.А. Клипатская // Вісник ХНУ: Філологія. – Вип. 60, ч. І. – Харків, 2010. – № 910. – С. 272-276.

11. Клипатская Ю.А. Характеристика музыкального дискурса как сферы коммуникации (на примере рок-культуры) / Ю.А. Клипатская // Русская филология: Вестник ХНПУ им. Г.С. Сковороды: Языкознание. Литературоведение. Методика преподавания русского языка и литературы. –  Харьков, 2014. - № 1-2 (51). – С. 86-90.

 

Навчально-методичні матеріали:

1. Биденко Л.В. Основы русской фонетики в таблицах, комментариях, упражнениях: учебно-методическое пособие для студентов-иностранцев [Електронний ресурс] / Биденко Л.В., Волкова О.Н., Голованенко Е.А., Завгородний Е.А., Киселёва А.И., Клипатская Ю.А., Шевцова А.В. – Сумы: СумГУ, 2013. – 126 с.

logo sumdu

essuir logo

Адреса:

вул. Римського-Корсакова, 2,
м. Суми, Україна

40007

Тел:(+38-0542) 33-40-98

E-mail:info@drl.sumdu.edu.ua