Перелік дисциплін

На кафедрі здійснюється мовна підготовка іноземних студентів за дисциплінами: «Українська мова як іноземна»«Мова навчання (українська)», Інтегрований курс «Основи академічного письма»

 

 

Методичне забезпечення

На кафедрі здійснюється велика робота щодо створення сучасної методичної бази, яка б забезпечувала досягнення навчальних цілей, сприяла підвищенню рівня викладання української мови для студентів-іноземців. За останні десять років викладачами кафедри надруковано 7 навчальних і навчально-методичних посібників, 107 методичних рекомендацій.

Електронні версії посібників, виданих у СумДУ, можна знайти в електронному каталозі бібліотеки СумДУ.

 

Перелік основних навчальних посібників та навчально-методичних посібників:

1. Навчальні матеріали з розвитку професійного мовлення для студентів-іноземців підготовчого відділення (технічний профіль) / укладачі: О. П. Коньок, А. В. Шевцова, І. М. Шевченко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 66 c.

2. Українська мова: навчальні матеріали для студентів-іноземців 1-го курсу / Укладач : О. П. Коньок. – Суми : Вид-во СумДУ, 2009. – 103 с.

3. Вступний курс з української мови для студентів-іноземців підготовчого відділення / за ред. Т.О. Дегтярьової. – Суми, 2009. – 207 с.

4. Навчальні матеріали до елементарного курсу української мови для студентів-іноземців підготовчого відділення / укладачі: Т. О. Дегтярьова, І. М. Шевченко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2010. – 91 с.

5. Силка А. А. Українська мова як мова професійного навчання : навчальний посібник для студентів-іноземців медичного профілю (з російською мовою навчання) / А. А. Силка. – Суми : Сумський державний університет, 2016. – 112 с.

6. Силка А. А. Українська мова як мова професійного навчання : навчальний посібник для студентів-іноземців медичного профілю (з англійською мовою навчання) / А. А. Силка; пер. на англ. А. В. Силка. – Суми : Сумський державний університет, 2016. – 128 с.

7. Я буду лікарем ! : навчально-методичні матеріали з української мови / укладачі: Є. Ю. Бурнос, Н. А. Пилипенко-Фрицак. – Суми : Видавництво Сумського державного університету, 2017. – 104 c.

8. Суми – нова мова, нові друзі, нове життя: навчальний посібник / Л. В. Біденко, В. А. Завгородній, Г. І. Кисельова, А. В. Шевцова. – Суми: Сумський державний університет, 2018. – 149 с.

9. Науковий стиль мовлення. Вступний курс (медико-біологічний профіль) : навчально-методичні матеріали / Г. В. Дядченко, О. П. Коньок, Є. О. Голованенко, Т. О. Дегтярьова. – Суми : Сумський державний університет, 2018. – 95 с.

10. Науковий стиль мовлення. Основний курс (медико-біологічний профіль): навчально-методичні матеріали для студентів-іноземців ПО. – Суми: Сумський державний університет, 2019. – 56 с.

11. Вивчаємо анатомію українською: навчальний посібник : у 3 ч. / А. А. Силка. – Суми: Сумський державний університет, 2019. – Ч.1. – 156 с.

12. Українська мова для іноземців. Рівень В 1 : навчальний посібник / Л. В. Біденко, В. А. Завгородній, М. С. Казанджиєва, Г. І. Кисельова, Ю. О. Кліпатська, А. А. Силка, Т. М. Сич. – Суми : ТОВ «ВТД «Університетська книга», 2019. – 375 с.

13. Українська мова для іноземців. Рівень А 1: навчальний посібник / Є. О. Голованенко, Т. О. Дегтярьова, Г. І. Дядченко, О. П. Коньок, О. М. Скварча, А. В. Шевцова, Л. М. Яременко. – Суми : ТОВ «ВТД «Університетська книга», 2019. – 279 с.

14. Українська мова для іноземців. Рівень А 2: навчальний посібник / Т. О. Дегтярьова, О. П. Коньок, О. М. Скварча, О. М. Скварча, Н. О. Тубол, А. В. Шевцова, Л. М. Яременко. – Суми : ТОВ «ВТД «Університетська книга», 2019. – 215 с.

15. Українська для студентів-іноземців (початковий рівень): навчальний посібник /О. М. Волкова, Н. О. Ворона, Є. О. Голованенко та ін., за ред. Т. О. Дегтярьової. – Суми: ПФ «Видавництво «Університетська книга», 2020. – 304 с.

 

Навчальні програми з української мови як іноземної:

1. Єдина навчальна типова програма з української мови для студентів-іноземців основних факультетів нефілологічного профілю вищих навчальних закладів України III-IV рівня акредитації [Текст] / За ред. О. М. Тростинської, Н. І. Ушакової. - К. : НТУУ «КПІ», 2009. - 52 с.

2. Українська мова як іноземна. Тимчасова програма навчальної дисципліни для іноземних студентів підготовчих факультетів / відділень ВНЗ МОЗ України  [Текст] / За ред. С. М. Луцак, Г. Я. Іванишин, С. М. Кут й ін.  - К., 2015. - 78 с.

 

 

 

Сумський державний унiверситет,
вул. Харківська, 116, м. Суми, Україна, 40007,

Головний корпус (Г-802)

E-mail: [email protected]

Телефон: (0542) 68-44-09

Локації

При використанні матеріалів з сайту кафедри мовної підготовки іноземних громадян посилання на ресурс обов'язкове.

All Rights Reserved.