Перелік дисциплін

На кафедрі здійснюється мовна підготовка іноземних студентів за дисциплінами: «Українська мова як іноземна»«Мова навчання (українська, російська)»«Основи академічного письма». Завантажити програми дисципліни можна тут (zip архів).

 

Силабуси вибіркових дисциплін циклу загальної підготовки

 

 

Методичне забезпечення

На кафедрі здійснюється велика робота щодо створення сучасної методичної бази, яка б забезпечувала досягнення навчальних цілей, сприяла підвищенню рівня викладання української мови для студентів-іноземців. За останні десять років викладачами кафедри надруковано 7 навчальних і навчально-методичних посібників, 107 методичних рекомендацій.

Електронні версії посібників, виданих у СумДУ, можна знайти в електронному каталозі бібліотеки СумДУ.

 

Перелік основних навчальних посібників та навчально-методичних посібників:

1. Навчальні матеріали з розвитку професійного мовлення для студентів-іноземців підготовчого відділення (технічний профіль) / укладачі: О. П. Коньок, А. В. Шевцова, І. М. Шевченко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 66 c.

2. Українська мова: навчальні матеріали для студентів-іноземців 1-го курсу / Укладач : О. П. Коньок. – Суми : Вид-во СумДУ, 2009. – 103 с.

3. Вступний курс з української мови для студентів-іноземців підготовчого відділення / за ред. Т.О. Дегтярьової. – Суми, 2009. – 207 с.

4. Навчальні матеріали до елементарного курсу української мови для студентів-іноземців підготовчого відділення / укладачі: Т. О. Дегтярьова, І. М. Шевченко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2010. – 91 с.

5. Силка А. А. Українська мова як мова професійного навчання : навчальний посібник для студентів-іноземців медичного профілю (з російською мовою навчання) / А. А. Силка. – Суми : Сумський державний університет, 2016. – 112 с.

6. Силка А. А. Українська мова як мова професійного навчання : навчальний посібник для студентів-іноземців медичного профілю (з англійською мовою навчання) / А. А. Силка; пер. на англ. А. В. Силка. – Суми : Сумський державний університет, 2016. – 128 с.

7. Я буду лікарем ! : навчально-методичні матеріали з української мови / укладачі: Є. Ю. Бурнос, Н. А. Пилипенко-Фрицак. – Суми : Видавництво Сумського державного університету, 2017. – 104 c.

8. Суми – нова мова, нові друзі, нове життя: навчальний посібник / Л. В. Біденко, В. А. Завгородній, Г. І. Кисельова, А. В. Шевцова. – Суми: Сумський державний університет, 2018. – 149 с.

9. Науковий стиль мовлення. Вступний курс (медико-біологічний профіль) : навчально-методичні матеріали / Г. В. Дядченко, О. П. Коньок, Є. О. Голованенко, Т. О. Дегтярьова. – Суми : Сумський державний університет, 2018. – 95 с.

10. Науковий стиль мовлення. Основний курс (медико-біологічний профіль): навчально-методичні матеріали для студентів-іноземців ПО. – Суми: Сумський державний університет, 2019. – 56 с.

11. Вивчаємо анатомію українською: навчальний посібник : у 3 ч. / А. А. Силка. – Суми: Сумський державний університет, 2019. – Ч.1. – 156 с.

12. Українська мова для іноземців. Рівень В 1 : навчальний посібник / Л. В. Біденко, В. А. Завгородній, М. С. Казанджиєва, Г. І. Кисельова, Ю. О. Кліпатська, А. А. Силка, Т. М. Сич. – Суми : ТОВ «ВТД «Університетська книга», 2019. – 375 с.

13. Українська мова для іноземців. Рівень А 1: навчальний посібник / Є. О. Голованенко, Т. О. Дегтярьова, Г. І. Дядченко, О. П. Коньок, О. М. Скварча, А. В. Шевцова, Л. М. Яременко. – Суми : ТОВ «ВТД «Університетська книга», 2019. – 279 с.

14. Українська мова для іноземців. Рівень А 2: навчальний посібник / Т. О. Дегтярьова, О. П. Коньок, О. М. Скварча, О. М. Скварча, Н. О. Тубол, А. В. Шевцова, Л. М. Яременко. – Суми : ТОВ «ВТД «Університетська книга», 2019. – 215 с.

15. Українська для студентів-іноземців (початковий рівень): навчальний посібник /О. М. Волкова, Н. О. Ворона, Є. О. Голованенко та ін., за ред. Т. О. Дегтярьової. – Суми: ПФ «Видавництво «Університетська книга», 2020. – 304 с.

 

Навчальні програми з української (російської) мови як іноземної:

1. Єдина навчальна типова програма з української мови для студентів-іноземців основних факультетів нефілологічного профілю вищих навчальних закладів України III-IV рівня акредитації [Текст] / За ред. О. М. Тростинської, Н. І. Ушакової. - К. : НТУУ «КПІ», 2009. - 52 с.

2. Українська мова як іноземна. Тимчасова програма навчальної дисципліни для іноземних студентів підготовчих факультетів / відділень ВНЗ МОЗ України  [Текст] / За ред. С. М. Луцак, Г. Я. Іванишин, С. М. Кут й ін.  - К., 2015. - 78 с.

3. Тростинская, О. Н. Программа по русскому языку для иностранных студентов-нефилологов [Текст] / О. Н. Тростинская, Т.Н. Алексеенко, Е.В. Копылова. - Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2009. - 88 с.

 

 

При використанні матеріалів з сайту кафедри іназемних мов посилання на ресурс обов'язкове.

All Rights Reserved.