Викладання української мови студентам-іноземцям здійснюється за державним освітнім стандартом у мовній підготовці іноземців, визначеним програмами з української мови як іноземної, розробленими у відповідності до комунікативних потреб різних категорій іноземних громадян, що отримують вищу освіту в українських ЗВО. Програми скоординовані із загальноєвропейськими компетенціями володіння іноземними мовами Common European Framework of Reference – CEFR (рівні А1, А2, В1, В2, С1, С2).

Контроль якості знань, умінь та навичок здійснюється за кредитно-модульною системою, яка сприяє поліпшенню якості навчання завдяки систематичній роботі студентів протягом семестру.

У навчальному процесі використовуються підручники, навчальні посібники, методичні рекомендації, які були створені викладачами кафедри. Багато з цих видань відомі й за межами СумДУ.

На кафедрі діють дистанційні курси української мови для англомовних студентів.

У навчальному процесі широко використовуються сучасні мультимедійні засоби та методи і технології змішаного навчання.

 

Міжнародне співробітництво 

Кафедра мовної підготовки іноземних громадян співпрацює з багатьма навчальними закладами інших країн, бере активну участь у міжнародних програмах, спрямованих на інтеграцію до європейського освітнього простору.

З 2011 року ведеться співпраця кафедри мовної підготовки іноземних громадян з кафедрою загального та російського мовознавства Брестського державного університету імені О.С. Пушкіна (Білорусь) в рамках укладеного договору про міжнародне співробітництво. Викладачі кафедри протягом багатьох років беруть участь у роботі Міжнародної наукової конференції «Слов’янські мови: системно-описовий і соціокультурний аспекти дослідження» (Брест, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 р.р.), проходять наукове стажування в БДУ, готують доповіді студентів на Міжнародну студентську науково-практичну конференцію «Слово в мові, мовленні, тексті», яка щорічно відбувається в Бресті.

В свою чергу викладачі кафедри загального та російського мовознавства БДУ імені О.С. Пушкіна в режимі онлайн виступають з доповідями на Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми навчання іноземних студентів на сучасному етапі», яку систематично проводить кафедра мовної підготовки іноземних громадян СумДУ, публікують статті з збірнику наукових праць «Мова, історія, культура у лінгвокомунікативному просторі». Студенти з Бреста є учасниками студентських науково-практичних конференцій СумДУ «Наукова спільнота студентів ХХІ століття».

У 2016 році продовжено співпрацю кафедри мовної підготовки іноземних громадян з кафедрою російської мови та методики її викладання Бакинського слов’янського університету (Азербайджан).

Викладачі кафедри активно розвивають індивідуальні міжнародні контакти. Доцент Набок М. М. підтримує зв’язки з науковцями з Інституту славістики Опольського університету (Польща), Білостоцького державного університету (Польща), Уппсальского университету (Швеція), Університету Людвіга-Максиміліана (Німеччина); доцент Силка А.А. співпрацює з колегами з Вітебського державного університету ім. П.М. Машерова (Білорусь), Університету ім. Костянтина Філософа (Словаччина), Університету Казимира Великого (Польща); доцент Чернякова А.В. – з представниками освітньої громадської організації «EduEra» (Словаччина), яка працює за підтримки ЄС в межах реалізації програми «Erasmus+ international mobility»; представниками національної агенції Австрії програми Erasmus+.

Свої наукові здобутки члени кафедри представляють за кордоном. Так, протягом останніх років статті Біденко Л.В., Дегтярьової Т.О., Дядченко Г.В., Волкової О.М., Завгороднього В.А., Коньок О.П., Набок М.М, Німенко Н.А., Силки А.А., Шевцової А.В. були опубліковані в США, Канаді, Угорщині, Чехії, Казахстані, Білорусі, Болгарії, Польщі, Німеччині, Молдові.

У 2017-2019 роках кафедра мовної підготовки іноземних громадян знайшла міжнародних партнерів серед навчальних закладів Європи. У межах співпраці з Університетом ім. Яна Євангеліста Пуркіне (Чехія), Білостоцьким університетом (Польща), Національним агентством Словаччини за програмою ERASMUS+KA1 доцент кафедри Чернякова А.В. брала участь у наукових конференціях, підвищеннях кваліфікації. Доцент кафедри Казанджиєва М.С., та старший викладач Роденко А.В. отримали новий досвід і поділилися власними здобутками під час проходження програми академічної мобільності в Празькому економічному університеті.

При використанні матеріалів з сайту кафедри іназемних мов посилання на ресурс обов'язкове.

All Rights Reserved.