Дата публікації:
11 вересня 2022
Кількість переглядів:
440
Поділитися:

Передбачаючи європейське майбутнє України, навчальні заклади виступають як потужні агенти змін у просуванні європейських цінностей.

У вересні 2022 року викладачі кафедри мовної підготовки іноземних громадян розпочинають втілювати міжнародний проєкт з просування європейських цінностей в освіті. У рамках програми ЄС Еразмус+ Комісією Європейського Союзу цього року було підтримано Модуль Жан Моне «Європейські цінності міжкультурного діалогу в галузі освіти: міждисциплінарний та інклюзивний підходи» («European values of intercultural dialogue in education: interdisciplinary and inclusive approaches» – EUROVALID). Реалізацію Модулю заплановано на 2022-2026 роки.

Координатором проєкту визначено завідувача кафедри МПІГ, к.пед.н, доцента О.П. Сидоренко.

Члени проєктної групи проєкту:

1) А.Є. Лебідь, професор кафедри ППСТ, доктор філос. наук. Член редакційної ради наукового журналу «European Journal of Philosophical Research». Науковий співробітник міжнародного наукового центру «International Network Center for Fundamental and Applied Research» (USA). Координатор інформаційного напряму діяльності Центру досліджень регіональної безпеки СумДУ. Експерт з питань інформаційної політики, інформаційної безпеки, комунікативних стратегій та політичного менеджменту Центру соціально-гуманітарних аспектів регіональних досліджень;

2) А.В. Чернякова, к.пед.н, доцент, заступник завідувача кафедри МПІГ з міжнародної грантової діяльності, тренер, автор ідеї проєкту.

Стратегічним партнером у процесі інтеграції Сумського державного університету в єдиний науковий та освітній простір є програма ЕРАЗМУС+. Програма Європейського Союзу, що підтримує проєкт співпраці, партнерства, заходи й мобільність у сфері освіти, професійної підготовки, молоді та спорту. Разом з понад 150 країнами світу, Україна є однією з країн-партнерів (Programme Countries) Програми Еразмус+. Країнами-членами (Partner Countries) Програми виступають 28 держав-членів ЄС, Ісландія, Норвегія, Ліхтенштейн, Туреччина та Македонія До складу програми Еразмус+ входить широке коло складових: Академічна мобільність, Проєкти співпраці, Підтримка реформ, Жан Моне, Молодь, Спорт.

Для програми ЄС Еразмус+ характерна співпраця закладів вищої освіти й інших інституцій всього світу, які активно пропагують Євроінтеграцію України та мають науковців з публікаціями за тематиками Європейських студій, досвіду вивчення ЄС задля його адаптації в Україні. Покриває всі сфери економіки, де важливо вивчати та досліджувати досвід ЄС для України.

Модуль «Європейські цінності міжкультурного діалогу в галузі освіти: міждисциплінарний та інклюзивний підходи» має на меті сформувати сталі навички крос-культурної комунікації студентської молоді, що ґрунтуються на базових цінностях Європейського Союзу. Стратегічною науковою метою Модуля у контексті окресленої теми статті є створення європознавчого контенту, методологічних та організаційних засад навчальних програм шляхом впровадження європейських стандартів наукових студентських досліджень з теми імплементації європейських цінностей на заняттях з української мови, дисциплін соціально-гуманітарного циклу в Україні та формування інклюзивного дослідницького середовища. Модуль охоплює комплекс навчальної, методичної, наукової та організаційної роботи, передбачає використання інноваційних методів і форм навчання: інтерактивні лекції, семінари, майстер-класи, семінари на основі виконання певних завдань, самостійну роботу студентів.

Проєкт спрямований на реалізацію одного з ключових моментів соціальної інновації політики соціального згуртування ЄС – міжкультурного діалогу та соціальної рівноправної інклюзії. Від його впровадження в освітній процес соціальні переваги отримують: 1) представники освітніх мігрантів та меншин, які сильно відрізняються від загального суспільства, 2) суспільство загалом – оскільки полікультурна інклюзія сприятиме розбудові сталого громадянського суспільства, сприятиме поширенню євроінтеграційних процесів.

Завдання проєкту:

1) вивчити кращі європейські практики формування міжкультурного діалогу на засадах толерантності, рівності, поваги та запропонувати напрями їх запровадження в процес соціально-гуманітарної підготовки студентів;

2) розробити навчальні, методичні, просвітницькі матеріали про базові цінності Європейського Союзу та їх імплементацію в міжкультурний діалог на засадах міждисциплінарності та інклюзії;

3) сприяти усвідомленню студентами змісту базових цінностей Європейського Союзу та їхнього значення для розбудови стійкого громадянського суспільства під час аудиторної навчальної роботи (три елективні курси);

4) формувати стійкі навички соціальної інклюзії в умовах крос-культурної комунікації через неформальні освітні заходи, зокрема створення освітньої лабораторії, інтернаціональної літньої школи, наукових платформ, студій та хабів («Ukr.Lang.Laboratory for foreign students», International Summer School «Gender Equality in a Multicultural Educational Space: Best Practices for Developing Intercultural Tolerance among girls educational migrants, victims of gender-based violence», Educational science platform «EU Cross-Cultural Studies») та залучення громадських діячів, волонтерів, представників державного апарату до взаємодії;

5) стимулювати науково-дослідницьку діяльність студентів в межах європейських студій;

6) внести інновації в освітні програми для спеціальностей, які безпосередньо не вивчають студії ЄС (у сферах, що виходять за межі права, економіки та політичних наук) – запропонувати тематичні елективні курси.

7) поширювати досвід навчання ефективної крос-культурної комунікації в поліетнічному середовищі на засадах базових цінностей Європейського Союзу та залучати широку громадськість до проєкту шляхом організації різних заходів за участю міжнародних та вітчизняних фахівців, зокрема міжнародних науково-практичних конференцій, засідання круглого столу, вебінарів тощо.

Вітаємо координатора та членів проєктної групи! Бажаємо нових цікавих ідей та успіхів в реалізації проєкту!

 

Сумський державний унiверситет,
вул. Харківська, 116, м. Суми, Україна, 40007,

Головний корпус (Г-802)

E-mail: [email protected]

Телефон: (0542) 68-44-09

Локації

При використанні матеріалів з сайту кафедри мовної підготовки іноземних громадян посилання на ресурс обов'язкове.

All Rights Reserved.