У жовтні 2017 року слухачі підготовчого відділення ДМО удосконалювали свої знання з російської мови у Лінгвістичному центрі слов’янських мов, що діє при кафедрі мовної підготовки іноземних громадян.

На базі кафедри мовної підготовки іноземних громадян розпочав роботу Лінгвістичний центр слов’янських мов СумДУ.

2-3 червня у Києві відбулася Міжнародна конференція «Традиційні музичні інструменти кобзарів і лірників» в якій взяли участь викладач, к. філ. наук кафедри Мовної підготовки іноземних громадян Набок Марина Миколаївна та її вихованець, студент-медик Мохаммад Абу Хамеда (гр.ЛС-310, Йорданія).

17 травня у CумДУ відбувся західприсвячений святкуванню Днів науки, участь у якому взяли і студенти підготовчого відділення.

Викладачі кафедри мовної підготовки іноземних громадян заохочують іноземних студентів знайомитися з українськими традиціями.

Після ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми навчання іноземних студентів на сучасному етапі» і в рамках святкових заходів, присвячених 25-річчю кафедри мовної підготовки іноземних громадян викладачі кафедри організували подорож для гостей з Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченко в одне з найцікавіших міст Сумської області – місто Тростянець.

На кафедрі мовної підготовки іноземних громадян Сумського державного університету активно проводиться науково-дослідна робота з іноземними студентами. Зокрема, Набок М.М., кандидат філологічних наук, разом зі студентами-медиками досліджують українську усну народну творчість та здійснюють порівняльний аналіз з народною творчістю інших народів світу. Актуальність, новизна їх роботи полягає у з‘ясуванні національної своєрідності світосприйняття, світорозуміння фольклорних героїв українських народних дум та народнопісенної творчості країн Африки, Близького Сходу, Бразилії.

Іноземні студенти взяли активну участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за напрямом «Слов'янські мови і літератури (у тому числі російська мова та література)». Усі роботи, представлені на перший тур конкурсу, стали результатом великої серйозної науково-дослідної діяльності студентів.

28-30 березня 2017 року в СумДУ відбулася IV Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми навчання іноземних студентів на сучасному етапі», присвячена 25-річчю створення ДМО та кафедри мовної підготовки іноземних громадян.

Викладачі кафедри мовної підготовки іноземних громадян (Волкова О. М., Голованенко Є. О., Дегтярьова Т. О., Кліпатська Ю. О., Шевцова А. В.) завершили роботу над посібником з наукового стилю мовлення для студентів-іноземців підготовчого відділення.

9 березня 2017 року студенти підготовчого відділення СумДУ взяли участь у святкуванні заходу, присвяченого Дню народження Т.Г.Шевченка. 

Видано навчальні посібники доцента кафедри мовної підготовки Алли Анатоліївни Силки «Українська мова як мова професійного навчання» для студентів-іноземців медичного профілю з англійською та російською мовою навчання.

При використанні матеріалів з сайту кафедри іназемних мов посилання на ресурс обов'язкове.

All Rights Reserved.