Наукова діяльність кафедри мовної підготовки іноземних громадян охоплює науково-дослідну роботу другої половини дня, індивідуальні дослідження викладачів, грантову діяльність, наукову роботу зі студентами, участь у всеукраїнських та міжнародних конференціях, організацію щорічної Всеукраїнської науково-практичної студентської онлайн-конференції «Наукова спільнота студентів ХХІ століття», а також діяльність студентського наукового гуртка. 

У 2016 році на кафедрі мовної підготовки започатковано тему науково-дослідної роботи другої половини дня «Формування лінгвістичної, соціокультурної та професійної компетенції студентів-іноземців у сучасному інформаційному та освітньому просторі» (2016–2020 рр.).

Номер державної реєстрації 0116U007552.

Науковий керівник – канд. філол. наук, ст. викладач Дядченко Г. В. (Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., ORCID: https://ORCID.org/0000-0001-5325-1434, Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=rVoiaY8AAAAJ&hl=uk).

Метою наукової діяльності викладачів кафедри в рамках окресленої теми є дослідження психолого-педагогічних та методичних умов формування лінгвістичної, соціокультурної та професійної компетенції іноземних студентів. Наслідком науково-методичних досліджень є апробація методичної моделі формування лінгвістичної, соціокультурної та професійної компетенції студентів-іноземців у сучасному інформаційному та освітньому просторі. Доведено, що дана модель сприяє усуненню неправильної інтерпретації мовних явищ української мови іноземцями й переведенню механізму їхнього мовлення в русло артикуляційної і лексико-граматичної бази української мови, засвоєнню мовних явищ і реалізації фонетичних, лексичних і граматичних навичок у різних видах мовленнєвої діяльності з подальшим виходом у побутове спілкування та професійне мовлення.

І етап (проміжний) – «Первинне дослідження джерельної бази з тематики формування лінгвістичної компетенції студентів-іноземців у сучасному інформаційному та освітньому просторі» (Г. В. Дядченко, Л. В. Біденко, А. А. Силка, Т. О. Дегтярьова, О. П. Коньок, Є. О. Голованенко, Т. Г. Чернишова).

ІІ етап (заключний) – «Методика формування лінгвістичної, соціокультурної та професійної компетенції студентів-іноземців у сучасному інформаційному та освітньому просторі. Апробація створеної методики у фахових виданнях» (Г. В. Дядченко, Л. В. Біденко, Т. О. Дегтярьова, М. С. Казанджиєва, Л. А. Кулішенко, А. А. Силка, А. В. Чернякова, А. В. Шевцова, О. П. Коньок).

 Розробкою та впровадженням окресленого наукового досліджень передусім займаються науковці кафедри:

 • Біденко Лариса Валентинівна - кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри
 • Волкова Ольга Миколаївна - кандидат філологічних наук, доцент
 • Дегтярьова Тетяна Олегівна - кандидат філологічних наук, доцент
 • Дядченко Ганна Вікторівна - кандидат філологічних наук, старший викладач
 • Зайцева Станіслава Станіславівна - кандидат наук із соціальних комунікацій, асистент 
 • Казанджиєва Марина Симеонівна - кандидат педагогічних наук, доцент
 • Кулішенко Людмила Анатоліївна - кандидат філологічних наук, доцент
 • Набок Марина Миколаївна - кандидат філологічних наук, доцент
 • Похілько Олена Вікторівна - кандидат педагогічних наук
 • Силка Алла Анатоліївна кандидат філологічних наук, доцент
 • Чернякова Аліна Вікторівна - кандидат педагогічних наук, доцент
 • Шевцова Аліна Владленівна - кандидат філологічних наук, доцент
 • Ярова Алла Григорівна - кандидат філологічних наук, доцент

 Результатом наукових досліджень є низка науково-методичних і наукових публікацій:

 1. Українська мова для іноземців (спільно з Агентством ООН у справах біженців (UNHCR)) : навчальний посібник / за. ред. Дегтярьової Т.О. – Суми : Університетська книга, 2016. – 400 с.
 2. Силка А.А. Українська мова як мова професійного навчання: навчальний посібник для студентів-іноземців медичного інституту, що навчаються англійською мовою.– Суми : СумДУ, 2016. – 127 с.
 3. Біденко Л.В., Казанджиєва М.С. Індивідуальна спрямованість навчальної траєкторії дистанційного курсу в системі вищої школи / Л.В. Біденко, М.С. Казанджиєва // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технологій : зб. наук. пр. – Суми : Вид-во Сум ДПУ ім. А.С.  Макаренка, 2016. – Вип. № 7(41). – С. 30-35.
 4. Біденко Л.В., Кисельова Г.І. Інформаційні технології у навчальному процесі вищих навчальних закладів: принципи застосування / Л.В. Біденко, Г.І. Кисельова // Вісник Запорізького національного університету : Серія «Педагогічні науки» : зб. наук. пр. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2016. – №1(19). – 301 c. – С. 70-76.
 5. Біденко Л.В. Система роботи з художнім фільмом на заняттях РЯІ / Л.В. Біденко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технологій : зб. наук. пр. – Суми : Вид-во Сум ДПУ ім. А.С.  Макаренка, 2016. – Вип. № 9(43) – С. 64-70.
 6. Бурнос Е. Ю., Пилипенко-Фрицак Н.А. Тестирование как объективный метод контроля знаний при обучении РКИ / Е.Ю. Бурнос, Н.А. Пилипенко-Фрицак // Наукові записки Ніжинського державного університету ім. М.Гоголя. Психолого-педагогічні науки: (збірник) / М-во освіти і науки України, Ніжинський держ. ун-т ім. М. Гоголя. – Ніжин, 2016. – № 1. – С. 112-120.
 7. Українська мова для іноземців (початковий рівень) : навчальний посібник / за ред. Дегтярьової Т.О. – Суми : Університетська книга, 2017. – 200 с.
 8. Мій університет. Навчальний посібник для студентів підготовчого відділення / за ред. Біденко Л.В. – Суми : СумДУ, 2017. – 121 с.
 9. Беспалова Г.В. (Щербак Г.В.), Біденко Л.В. Implementing audio-lingual method to teaching Ukrainian as foreign language at the initial stage / Г.В. Беспалова (Г.В. Щербак), Л.В. Біденко // Advanced Education (Новітня освіта) : Київ : Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського, 2017. – Вип. 7. – С. 23–28.
 10. Біденко Л.В., Кисельова Г.В. Науково-методична основа підготовки навчального матеріалу з української мови як іноземної для розвитку зв’язного мовлення студентів-нефілологів / Л.В. Біденко, Г.В. Кисельова // Збірник наукових праць Херсонського національного університету : Серія «Педагогічні науки». – Херсон : Херсонський національний університет. 2017. – №75. – Том 1. – С. 99–103.
 11. Ворона Н.О. Українська медична термінологія: її походження, особливості та методи засвоєння студентами-іноземцями медичних ВНЗ України / Н.О. Ворона // Наукові записки Ніжинського державного університету ім. М. Гоголя. Серія: Психолого-педагогічні науки : [збірник] / М-во освіти і науки України, Ніжинський держ. ун-т ім. М. Гоголя. – Ніжин, 2017. – № 2. – С. 111-124.

 

Укладання кафедрою господарчих договорів 

2019 р.

Наукове, літературне редагування, упорядкування посібника для іноземних студентів "Українська мова як іноземна"

54.21-2019.СП/01

Біденко Л.В.

ТОВ "ВТД "Університетська книга"

Суми

28.02.2019

31.12.2019

2 500,00

Послуги з питань створення офіційно-ділових документів українською мовою та удосконалення володіння українською момвою як іноземною

54.21-2019.СП/02

Біденко Л.В.

ФО Бабаєв Джавад

Суми

28.05.2019

31.12.2019

1 000,00

Науково-консультаційні послуги з питань створення

54.21-2019.СП/03

А.В.Роденко

ФО Ану Джон

Суми

31.05.2019

31.12.2019

3 400,00

Наукове, літературне редагування, упорядкування текстів для посібника українська мова як іноземна"

54.21-04.19.СП

Біденко Л.В.

ТОВ "ВТД "Університетська книга"

Суми

11.11.2019

31.12.2019

2 500,00

 

2020 р. 

Послуги з питань створення офіційно-ділових документів українською мовою та удосконалення володіння українською момвою як іноземною

54.21-2020.СП/01

Біденко Л.В.

ФО Аттілі Амммар Абделкадар

Суми

11.03.2020

31.12.2020

800,00

Послуги з питань створення офіційно-ділових документів українською мовою та удосконалення володіння українською момвою як іноземною

54.21-2020.СП/02

Коньок О.П.

ПФ "Видавництво "Університетська книга"

Суми

 

31.12.2020

1 000,00

 

Грантова діяльність

Одним із пріоритетних завдань міжнародної діяльності викладачів є грантова активність. Грантова діяльність представлена як індивідуальними грантами, так і участю в розробленні освітніх проектів у контексті міжнародної грантової програми «Erasmus+: Модуль Жан Моне». Викладачі кафедри у співробітництві з громадською організацією «Центр Євроініціатив», яка є лідером у Сумському регіоні щодо впровадження освітніх ініціатив за підтримки Євросоюзу, беруть активну участь в індивідуальних грантових програмах. Індивідуальні гранти спрямовані на підвищення кваліфікації викладачів за кордоном, вивчення кращих зарубіжних освітніх практик ы технологій навчання студентської молоді. У грудні 2018 року доцент кафедри мовної підготовки іноземних громадян Чернякова А.В. стала учасником міжнародного тренінгового курсу для освітян «TRAINBOW» за грантової підтримки програми ЄС Еразмус+ у Словаччині. Тренінг присвячено створенню, фасилітації та оцінці освітніх активностей у молодіжній роботі, спрямованих на посилення участі молоді з різних країн в умовах інтернаціоналізації вищої освіти.

З метою налагодження міжнародного співробітництва та вивчення інноваційних освітніх технологій викладачі також беруть активну участь у Міжнародній програмі мобільності ERASMUS + КА 1 з освітньою складовою. Так, у листопаді 2019 року доцент кафедри МПІГ А. Чернякова взяла участь у тренінговому курсі «ReMeDy: Ready to mediate?», що організовувався з метою підвищення інноваційно-педагогічних компетенцій освітян, молодіжних працівників і тренерів (Mobility of Youth Workers and educators), які спрямовують практичну роботу на навчання і виховання студентської молоді методам посередництва в рамках неформальної освіти. Навчання відбулось у Грузії (м. Руставі) за підтримки міжнародної програми Європейського Союзу ERASMUS+. Курс базувався на неформальній методиці навчання у формі практичних вправ та проєктного моделювання стратегій толерантної поведінки в умовах полікультурного середовища.

Участь у міжнародній грантовій програмі «Erasmus+: Модуль Жан Моне» представлено викладачами Л. В. Біденко, А.В. Дядченко, А.В. Черняковою, М.М. Набок, А.В. Роденко, які розробили і подали проєкти на конкурс до міжнародної грантової програми «Erasmus+ Jean Monnet Activities», напрям: «Erasmus+: Модуль Жан Моне»: 1) 2019 р. освітній інтенсивний курс з міжкультурної комунікації для студентів-іноземців: «European Instrument for Education against Discrimination and Intolerance in the multicultural educational environment» (Європейський механізм освіти з протидії дискримінації та інтолерантності в полікультурному освітньому середовищі» (EIEDI); 2) 2020 р. освітній інтенсивний курс з міжкультурної комунікації для студентів-іноземців: Erasmus+ «European Сross-Сultural Studies as an instrument for social integration and language training of foreign students in the context of regional intercultural cities strategy» (EUROCCS).(Європейські крос-культурні студії як інструмент соціальної інтеграції та мовної підготовки іноземних студентів в контексті регіональної стратегії інтеркультурності міст).

 

Продовжується співпраця з Національним Еразмус+ офісом в Україні: практики європейської інтеграції

 19 лютого 2020 р. відбувся он-лайн тренінг від Erasmus Student Network Kyiv (ESN Kyiv) за підтримки Національного Ерасмус+ офісу в Україні. До заходу приєдналось понад 60 представників команд відділів міжнародних зв’язків, викладачів та представників студентського самоврядування університетів з усієї України. У тренінгу брала участь доцент кафедри Чернякова А. В.
Тренінг було проведено з метою ознайомлення з можливістю створити подібну до ESN спільноту в університеті, з особливостями роботи ESN Kyiv з
іноземними студентами, які приїжджають за обміном в українські університети, а також показати інструменти та кейси впровадження ефективної
Buddy System. На заході представлено проєкт Еразмус+ з розвитку потенціалу вищої освіти INTERADIS «Інтеграція та адаптація іноземних студентів» щодо можливостей в межах проєкту задля розвитку нових знань та навичок у роботі з іноземними студентами.

 

При використанні матеріалів з сайту кафедри іназемних мов посилання на ресурс обов'язкове.

All Rights Reserved.