Старший викладач кафедри мовної підготовки іноземних громадян СумДУ

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Диплом за спеціальністю «Російська мова й література» (1978 р.).

Посада: старший викладач

Основні дисципліни:
 Українська мова як іноземна
 Основи академічного письма

Наукові інтереси:
інноваційні методи навчання іноземних мов

Посилання на авторські профілі:
SCOPUS 714707x0
ORCID ID 0000-0002-0385-3215
Google Scholar xvKHzMEAAAAJ&hl

Коротка біографія:
Закінчила філологічний факультет Сумського державного педагогічного інституту ім. А. С. Макаренка за спеціальністю «Російська мова й література» (1978 р.).
З 1978 р. до 2005 р. працювала на посаді викладача кафедри російської мови СДПІ ім. А. С. Макаренка (1978-1984рр.), вчителя російскої мови та літератури аграрного коледжу СНАУ (1984-1991рр.). З моменту заснування кафедри мовної підготовки іноземних громадян СумДУ (1991 р.) – її старший викладач.
Стажувалася за різними програмами з питань інноваційних методів навчання іноземних мов у Інституті російскої мови ім. А.С.Пушкіна, Київському національному університеті на кафедрі іноземних мов , Російському університеті дружби народів.

Основні наукові праці (за останні 5 років)

Статті:

1. Науково-методична основа підготовки навчального матеріалу з української мови як іноземної для розвитку зв’язного мовлення студентів-нефілологів / Л. В. Біденко, Г. І. Кисельова // Збірник наукових праць Херсонського державного університету, Педагогічні науки/ Херсонський держ. університет ; редкол.: Є.С. Барбіна (відп. ред.) [та ін.]. – Херсон : [б. в.]. – Вип. вид. сумісно з Ліцеєм при Херсонському держ. пед. ун-ті – №75. – 2017р. – С.71. Режим доступу:-https://ps.journal.kspu.edu/index.php/ps/issue/view/13
2. Змішане навчання як нова форма організації мовної підготовки іноземних студентів-нефілологів / Л. В. Біденко, Г. І. Кисельова // Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) / за заг. ред. проф. Є. І. Коваленко. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2018. – С. 81-86. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzspp_2018_2_15.
3. Досвід використання електронних ресурсів під час вивчення української мови як іноземної / Л. В. Біденко, Г. І. Кисельова //  // Актуальні питання гуманітарних наук. - 2020. - Вип. 29(1). - С. 203-209. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apgnd_2020_29(1)__32
4. Метод дієслівного словозмінного моделювання в практиці навчання української мови як іноземної / Л. В. Біденко, Г. І. Кисельова // Вісник Запорізького національного університету: Педагогічні науки збірник наукових праць. Педагогічні науки / Головний редактор Локарєва Г. В. – Запоріжжя: Запорізький національний університет, № 7 (27). – 2021. - Режим доступу: https://scholar.google.com.ua/scholar_url?url

Тези:

1. Система вправ у процесі навчання української мови як іноземної (на матеріалі інтенсивного курсу) / Л. В. Біденко, Г. І. Кисельова // Соціально-гуманітарні аспекти розвитку сучасного суспільства : матеріали сьомої Всеукраїнської наукової конференції студентів, аспірантів, викладачів та співробітників.– Суми., 18-19 квітня 2020 р. /уклад. М.М. Набок – Суми : СумДУ, 2020. – С. 122-126

2. Autohonous languages of nigeria: current situation and situation and survivaval problems. / Угва Чімаобі Прінс, Г. І. Кисельова // Наукова спільнота студентів ХХІ століття : матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної студентської онлайн-конференції /упоряд. Л. В. Біденко. – Суми : Сумський державний університет, 2021. – 167 с.- С. 103-109

Навчально-методичні:

1. Мій університет : навч. пос./ Завгородній В.А., Біденко Л.В., Шевцова А.В. – Суми: СумДУ, 2017. – 121 c.
2. Суми – нова мова, нові друзі, нове життя : навч. посібник / Завгородній В.А., Біденко Л.В., Шевцова А.В. – Суми, СумДУ, 2018. – 132 с.
3. Українська мова для студентів-іноземців (початковий рівень): навч. посібник / Волкова О. М., Ворона Н. О. та інші, всього 13 ос. - Суми: ПФ «Видавництво «”Університетська книга”», 2019. – 256 с. (перевидання в 2020, 2021р.)
4. Українська мова для іноземців. Рівень В1: навч. посібник / Завгородній В.А., Біденко Л.В. та інші, всього 5 ос. - Суми: 2019: ПФ «Видавництво «”Університетська книга”», 2019 –363 с. 
5. Відкрита історія : навч. посібник / Біденко Л.В, Шевцова А.В. – Суми: СумДУ, 2020. – 194 с.
6. Робочий зошит для практичних занять з розвитку зв’язного мовлення «Місто мого навчання» / Завгородній В.А., Шевцова А.В., Біденко Л.В. – Суми: СумДУ, 2017. – 120 с.
7. Робочий зошит для практичних занять з розвитку зв’язного мовлення «Мій університет» / Завгородній В. А., Шевцова А.В., Біденко Л.В.– Суми : СумДУ, 2018. – 62 с.
8. Робочий зошит з української мови. Частина перша / Казанджиєва М.С. - Суми : Сумський державний університет, 2021. – 56с. (перевидання доповнене та виправлене).
9. Робочий зошит з української мови. Частина друга / Казанджиєва М.С. - Суми : Сумський державний університет, 2021. – 60с. (перевидання доповнене та виправлене).
10. З Україною в сердці: навчально-методичне видання / Силка А.А. та ін., всього 5 ос. - Суми : Сумський державний університет, 2020. – 100с.

Підвищення кваліфікації (останні 5 років):
1. Свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК №05408289/00380-17 від 29.12.2017р. «Інноваційна педагогічна діяльність».
2. Свідоцтво про підвищення кваліфікації СП № 05408289 / 1801-21 від 27.05.2021 р. «Кількісні та якісні соціологічні методи у роботі науковців».

Інші активності:

Є членом Української асоціації дослідників освіти (УАДО). Сертифікат No 223/2021 від 14.01.2021

 

При використанні матеріалів з сайту кафедри іназемних мов посилання на ресурс обов'язкове.

All Rights Reserved.