Доктор філософії, викладач кафедри мовної підготовки іноземних громадян СумДУ

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Науковий ступінь: доктор філософії (грудень 2020, спеціальність 01 Освіта/Педагогіка. 011 – Освітні, педагогічні науки; Диплом доктора філософії ДР № 000901  https://sspu.edu.ua/images/2020/doc/16/anotaciya-levenok-27112020_c920b.pdf

Тел.: (0542)68-44-09, кабінет: Г-802

Основні дисципліни: Українська мова як іноземна

Наукові інтереси:

  • педагогіка
  • методика викладання мови
  • якість мовної освіти
  • українськомовна компетентність іноземних студентів
  • міжкультурна комунікація
  • інтернаціоналізація вищої освіти

 

 

 

Посилання на авторські профілі:

ORCID ID

Google Scholar

eSSUIR

Коротка біографія:

Освіта:

2004-2009 рр.: Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка (диплом спеціаліста з відзнакою СМ № 37346080 від 28.06.2009, спеціальність "Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська)", кваліфікація вчителя англійської, німецької мов та зарубіжної літератури).
2009-2010 рр.: Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка (диплом магістра з відзнакою СМ № 39676896 від 30.06.2010, спеціальність "Педагогіка вищої школи" кваліфікація викладача університетів та вищих навчальних закладів).
2017-2020 рр.: Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, аспірантура. Кафедра педагогіки, спеціальність 01 Освіта/Педагогіка. 011 Освітні, педагогічні науки. 08.12.2020 р. – захист дисертаційного дослідження з теми «Формування українськомовної професійної компетентності іноземних студентів медичних спеціальностей закладів вищої освіти». Диплом доктора філософії ДР № 000901 (рішення набрало чинності з 09 лютого 2021 р.).

Кар’єра:
2013 – 2021 рр. – провідний фахівець відділу реєстрації іноземних громадян Департаменту міжнародної освіти СумДУ.
З 2021 р. – викладач кафедри мовної підготовки іноземних громадян СумДУ.

Основні наукові праці за останні 5 років:

Розділи монографій:
1. Semenog, O. M., Levenok, I. S. Intercultural approach to forming the linguistic competence of foreign medical students: world and Ukrainian contexts. A. Kordonska, R. Kordonski, (red.). Społeczność międzynarodowa w obliczu przemian: ujęcie wieloaspektowe Lwów–Olsztyn: Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki, 2019. Tom 1. pp. 287–307.
2. Levenok, I. S., Semenog, O. M. The professional language competence of foreign students of medical specialties: content, forms, methods of formation at higher educational establishments. Vectors of development of modern pedagogical and of psychological science in Ukraine and EU countries. Riga: Izdevnieciba «Baltija Publishing». 2020. Р.2, рр. 389–408.

Статті:
1. Левенок, І. С. Педагогічні умови формування українськомовної професійної компетентності іноземних студентів медичних спеціальностей. Інноваційна педагогіка. 2019. 16. Т.1. С. 98–105. фахове видання.

2. Levenok, I. S. Ukrainian-language professional competence of foreign students of medical specialties: components, criteria, indicators, diagnostics. Science and Education a New Dimension, 2020. VIII (92), 228, pp. 23–26. закордонне видання.
3. Левенок І.С., Семеног О.М. Формування українськомовної компетентності іноземних студентів-медиків у культурно-освітньому просторі закладу вищої освіти. Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв'язки. 2021. 38. C. 170-188. фахове видання. http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/11162

4. Levenok I.S., Husenko Y.O. Hab-laboratory “Ukr.Lang.Laboratory for foreign students” in social network Facebook as an innovative technology of teaching international students. Інноваційна педагогіка. 2022. 49, том 2. C. 176-179. DOI https://doi.org/10.32843/2663- 6085/2022/49.2.35 фахове видання.

5. Levenok I.S., Sydorenko O.P. Integrating Е-learning in Ukrainian language teaching for international students at higher education institutions. Інноваційна педагогіка. 2022. 45. C. 275-278. фахове видання. https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/91247

Тези конференцій:
1. Левенок, І. C. Міжкультурна комунікація як форма соціального партнерства іноземних студентів у закладах вищої освіти. Программа и материалы научно-теоретической конференции молодых ученых: проблемы и перспективы социального партнерства мира университета: взгляд молодых преподавателей. Народная украинская академия. Харьков. 2019. С. 94–96.
2. Левенок, І. С. Українськомовна професійна компетентність іноземних студентів медичних спеціальностей: зміст та сутність поняття. Інновації в освіті і педагогічна майстерність учителя-словесника: матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка. 2019. Вип. 1. С. 122-123.
3. Левенок, І. С. Culture of mentoring international students: Ukrainian and foreign experience. Академічна культура дослідника в освітньому просторі: європейський та національний досвід: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених. Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка. 2019, С. 74–77.
4. Левенок, І. С. Міжкультурна комунікація як складник формування українськомовної професійної компетентності іноземних студентів медичних спеціальностей. Міжкультурна комунікація і перекладознавство: точки дотику та перспективи розвитку: матеріали III Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції Переяслав. 2020. С 212–214.
5. Levenok, I. S. Internationalization in higher education: innovative strategy in study process of foreign students. Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін: матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції. Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка. 2020.Том 1, C. 130–132.
6. Levenok, I. S. Linguocultural aspects of professional ethics in medical educational institution. Професійна підготовка майбутніх спеціалістів у мовно-літературному контексті: теорія, методологія, практика: збірник матеріалів усеукраїнської науково-практичної конференції Суми. 2020. C.63-74.
7. Levenok I. S., Mpofu G. T. Ukrainian language competence of foreign medical student: the results of formation at the discipline “Ukrainian (as a foreign language)”. Академічна культура дослідника в освітньому просторі: європейський та національний досвід: збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції. Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2020. C. 134-136.

Навчально-методичні праці за останні 5 років:
1. Пилипенко-Фріцак Н.А., Бурнос Є.Ю., Левенок І.С. Тестові завдання з української мови для іноземних студентів 3 курсу медичного інституту (з англійською мовою навчання). Суми:
СумДУ, 2020. 89 c.

Свідоцтво на реєстрацію авторських прав:

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії "Формування українськомовної професійної компетентності іноземних студентів медичних спеціальностей закладів вищої освіти"» № 102151 Україна / Левенок І.С.; СумДУ; заяв. 2021- 01-25; опубл. 2021-01-29.

Інші активності:

Керівник студентського наукового гуртка для іноземних студентів підготовчого відділення.

Сумський державний унiверситет,
вул. Харківська, 116, м. Суми, Україна, 40007,

Головний корпус (Г-802)

E-mail: [email protected]

Телефон: (0542) 68-44-09

Локації

При використанні матеріалів з сайту кафедри мовної підготовки іноземних громадян посилання на ресурс обов'язкове.

All Rights Reserved.