Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри мовної підготовки іноземних громадян СумДУ.

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Рік присвоєння наукового ступеня – 1999 р., спеціальність 13.00.02 «Теорія та методика навчання».

Посада: доцент.

Основні дисципліни:

  • Українська мова як іноземна
  • Основи академічного письма

Наукові інтереси:

  • методика викладання української мови як іноземної
  • теорія тексту та текстотворення

Посилання на авторські профілі:

ORCID ID : 0000-0002-7318-0773

Коротка біографія:

У 1983 р. закінчила з відзнакою філологічний факультет Київського державного університету імені Т. Г. Шевченка (спеціальність «Слов’янська мова і література», кваліфікація «Філолог. Викладач болгарської мови і літератури. Викладач української мови і літератури. Перекладач», у 1997 р. -  аспірантуру при Сумському державному педагогічному університеті ім. А. С. Макаренка.

Під керівництвом доктора педагогічних наук, професора Валентина Миколайовича Мещерякова захистила кандидатську дисертацію в Інституті педагогіки АПН України за спеціальністю 13.00.02 – теорія і методика навчання російської мови.

З 1985 р.  по 2007 р. працювала викладачем у Сумському педагогічному інституті ім. А. С. Макаренка. З 2008 року – на викладацькій роботі в Сумському державному університеті.

Досвід роботи в СумДУ:

З 1 вересня 2008 р. – доцент кафедри мовної підготовки іноземних громадян Сумського державного університету.
Протягом 2009–2012 рр. виконувала обов’язки завідувачки кафедри мовної підготовки іноземних громадян Сумського державного університету.
З 1 вересня 2012 р. працює на посаді доцента кафедри мовної підготовки іноземних громадян Сумського державного університету.

Міжнародне навчання:

  • стажування в Празькому економічному університеті (Чехія, Прага, 2018 р.);
  • участь у програмі академічної мобільності (Білорусь, Брест, Брестський державний університет ім. О. С. Пушкіна, 2019 р.).

Основні наукові праці (за останні 5 років):

Статті:

1. Формирование тезауруса специалиста в системе профессиональной подготовки иностранных студентов // Иностранные языки в вузе и школе : сборник статей / Витеб. гос. ун-т ; редкол.: С. В. Николаенко (гл. ред.) [и др.] ; под общ. ред. С.В. Николаенко, Л.М. Вардомацкого. – Витебск : ВГУ имени П. М. Машерова, 2017. – С. 157–159.
2. Futures literacy: нова цінність в аксіології і завдання сучасної освіти / Казанджиєва М. С., Яременко Л. М. // Світогляд – Філософія – Релігія : зб. наук. праць. – Вип. 12. – Суми: Світ друку, 2018. – С. 139–145. (фахове видання) 
3. Принцип тенкстоцентризму в навчанні студентів-юристів професійного мовлення // Славянские языки: системно-описательный и социокультурный аспекты исследования : сб. науч. тр. / Брест. гос. ун-т им. А. С. Пушкина; редкол. : Л. А.Годуйко [и др.] ; под ред. О. Б. Переход. – Брест : БрГУ, 2018. – Ч. 2. – С. 158–161.
4. Досвід використання інноваційних технологій у навчанні української мови як іноземної / Казанджиєва М. С., Роденко А. В., Тубол Н. О. // Вісник Прикарпатського університету наукового товариства ім. Т. Г.Шевченка. Філологія. – Вип. 3 (55): Івано-Франківськ, 2019. – С. 381–390. (фахове видання,  категорія Б) 
5. Использование презентаций в процессе обучения студентов неродному язику / Казанджиева М. С., Роденко А. В. // Славянские языки: системно-описательный и социокультурный аспекты исследования : сб. науч. тр. / Брест. гос. ун- т им.  А. С. Пушкина; редкол. : Л. А.Годуйко [и др.]; под ред. О. Б. Переход. – Брест : БрГУ, 2020. – Ч. 2. – 180 с. – С. 104–109.
6. Мова урбанізованого міста в поезії Андрія Кузьменка (Кузьми Скрябіна) / Казанджиева М.С., Яременко Л.М. // Грани языка: коммуникативно-лингвистический, социокультурный, философский и психологический аспекты : сб. науч. ст. / Витеб. гос. ун-т ; редкол.: И. П. Зайцева (отв. ред.) [и др.] ; под общ. ред. И.П. Зайцевой. – Витебск : ВГУ имени П. М. Машерова, 2020.– 321с. ISBN 978-985-517-737-2. – С. 311–315.
7. Використання дидактичних ігор на уроках української мови як іноземної / Казанджиєва М. С., Роденко А. В. // Актуальні питання гуманітарних наук. Дрогобицький держ. педагогічний університет імені Івана Франка. – 2021. – Вип. 35, том 3. – С. 231–238. (фахове видання, категорія Б)

Навчально-методичні видання:

1. Українська мова для іноземців / Волкова О. М., Ворона Н. О., Голованенко Є. О. та ін., усього 13 осіб. – Суми : Університетська книга, 2017. – 400 с. (особистий внесок – 1д.а.).
2. Читаємо, говоримо, пишемо про економіку: навчальні матеріали для студентів-іноземців 1–2 курсів  / Завгородній В. А., Казанджиєва М. С., Роденко А. В. та ін., усього 5 осіб / методичні вказівки – Суми, СумДУ, 2018. – 100 с. (особистий внесок – 0,8 д.а.)
3. Лінгвоукраїнознавство для студентів-іноземців / Завгородній В. А., Казанджиєва М. С., Роденко А. В. та ін., усього 5 осіб / методичні вказівки. – Суми, СумДУ, 2018. – 120 с. (особистий внесок – 1 д.а.)
4. Ukrainian: Дистанційний курс української мови для англомовних студентів / Біденко Л. В., Ворона Н.О., Казанджиєва М. С. та ін., усього 6 осіб. – Режим доступу: https: // dl.sumdu.edu.ua/studio/tracker/2884 – Суми: СумДУ, 2019. [Електронний ресурс, 18 кредитів] (особистий внесок – 3 кредити).
5. Вступний курс з української мови для студентів-іноземців підготовчого відділення: навчальний посібник / Волкова О. М., Ворона Н. О., Голованенко Є. О. та ін. – Суми : Університетська книга, 2019. – 415 с. (особистий внесок – 1 д.а.).
6. Українська мова для іноземців. Рівень В1 / Л. В. Біденко, В. А. Завгородній, М. С. Казанджиєва та ін., усього 6 осіб. – Суми: 2019: ПФ «Видавництво ”Університетська книга”», 2019 –363 с. (особистий внесок – 3,1 д.а.).
7. З Україною в серці / Л. В. Біденко, В. А. Завгородній, М. С. Казанджиєва та ін., усього 6 осіб: Навчально-методичні матеріали з поглибленого вивчення української мови для студентів-іноземців (Електронний варіант). – Суми : СумДУ, 2020. – 100 с. (особистий внесок – 0,8 д.а.)

Підвищення кваліфікації:

Сумський державний університет: "Інноваційні технології в освіті". Свідоцтво СН №05408289/0807-20, видано 04.06.2020 р. (6 кредитів ЄКТС– 180 годин).

 

При використанні матеріалів з сайту кафедри іназемних мов посилання на ресурс обов'язкове.

All Rights Reserved.