Викладач кафедри мовної підготовки іноземних громадян СумДУ.

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Основні дисципліни: Українська мова як іноземна.

Наукові інтереси:

  • лінгвістика
  • медіа-лінгвістика
  • методика української мови як іноземної
  • етнокультура
  • етнопсихологія  

Посилання на авторські профілі: ORCID ID 0000-0002-5595-7825

Коротка біографія

У 1992 році закінчила Сумський державний педагогічний інститут ім. А. С. Макаренка за спеціальністю «Російська мова та література», присвоєно кваліфікацію вчителя російської мови й літератури. У 1997 році закінчила Сумський державний педагогічний інститут ім. А.С.Макаренка за спеціальністю «Українська мова і література та зарубіжна література», присвоєно кваліфікацію вчителя української мови і літератури та зарубіжної літератури.

У 2005–2008 роках навчалася в аспірантурі Харківського національного університету ім. В. Н.Каразіна за спеціальністю "Журналістика".
У 1991 – 1992 роках працювала вчителем російської мови та літератури в Сумській загальноосвітній середній школі №2.

На кафедрі МПІГ працює з 1992 року.

Основні наукові праці:

Колективні монографії:
1. Ворона Н.О., Набок.М.М. (2021). Національні картини світу в українській та курдській усній народній творчості. Riga: Baltija Publishing.
2. Ворона Н.О., Пилипенко-Фріцак Н.А., Чернякова А.В. (2021). In Gina Aurora Necula, Viktor Koval (Ed.), Pedagogical Support of Foreign Students’ Adaptation to the Socio-Cultural and Educational Environment of the Sumy State University.
Galaţi: Galaţi University Press.

Статті:
1. Ворона Н.О. (2017). Українська медична термінологія: її походження, особливості та методи засвоєння студентами-іноземцями медичних ВНЗ України. Науковий журнал "Наукові записки", 2, 12-18.
2. Ворона Н.О. (2017). Історія виникнення, функціонування й особливості засвоєння української медичної термінології студентами-іноземцями. Збірка наукових праць "Мова, історія, культура у комунікативному просторі", 4, 22-27.
3. Ворона Н.О. (2018). Проблема засвоєння студентами-іноземцями медичної термінології. Збірка наукових праць "Мова, історія, культура у комунікативному просторі", 5, 125-132.
4. Ворона Н.О, Ворона І.В. (2018). Особливості міжмовної паронімії (на прикладі української і турецької мов). Сборник научных трудов "Славянские языки: системно-описательный и социокультурный аспекты исследования", 1, 52-56.
5. Ворона Н.О. (2018). Давня, культурно багата і безталанна нація – курди. Збірник наукових праць "Світогляд – Філософія – Релігія", 12, 42-50.
6. Ворона Н.О., Кайапинар Гокальп, Ялчин Мурат. (2019). Походження і значення українських та турецьких прізвищ. Сборник научных трудов "Славянские языки: системно-описательный и социокультурный аспекты исследования", 48-51.
7. Ворона Н.О., Чернякова А. В. (2020). Крос-культурні студії як інструмент соціокультурної інтеграції та мовної підготовки іноземних студентів у контексті регіональної стратегії інтеркультурного розвитку міста. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки: «Філологічні науки», 3 (407), 58-64.
8. Ворона Н.О., Пилипенко-Фріцак Н. А. (2020). Українські паремії з соматичними компонентами. Вісник Маріупольського державного університету, 22, 113-122.
9. Ворона Н.О., Пилипенко-Фріцак Н.А. (2021). Національно-мовна орієнтація викладання української мови як іноземної. Збірник наукових праць "Актуальні питання гуманітарних наук", 1(37), 232-240.

Тези:

1. Ворона Н.О. (2017). Початки медичної реклами в українській пресі. Соціально-гуманітарні аспекти розвитку сучасного суспільства: матеріали Всеукраїнської наукової конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів (20–21 квітня 2017 р., м. Суми), 327 – 329.
2. Ворона Н.О. (2018). Звідки «прилетів» український лелека. Соціально-гуманітарні аспекти розвитку сучасного суспільства: матеріали V Всеукраїнської наукової конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів (19–20 квітня 2018 р., м. Суми),177-178.
3. Ворона Н.О. (2020). Почуття гумору як ментальна риса і стратегія боротьби українців. Матеріали восьмої Всеукраїнської наукової конференції студентів, аспірантів, викладачів та співробітників (16–17 квітня 2020 р., м. Суми), 271-276.
4. Ворона Н.О., Пилипенко-Фріцак Н.А. (2020). Формування соціокультурної компетентності на заняттях з української мови як іноземної під час вивчення теми «Іменники спільного роду». Українська мова в світі: Збірник матеріалів VI Міжнародної науково-практичної конференції (6 листопада 2020 р., м. Львів), 35-39.
5. Ворона Н.О., Ворона І.В. (2021). Турецькі забобони як психологічне і суспільне явище. Етнічна самосвідомість та крос-культурна взаємодія: матеріали XI міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, (22 – 23 квітня 2021 р., м. Суми), 51 – 55.

Навчально-методичні:
1. Дистанційний курс з української мови для англомовних студентів «Ukrainian». (2018). Суми: СумДУ. URL: https://dl.sumdu.edu.ua/studio/tracker/2884
2. Волкова О.М., Ворона. Н.О., Голованенко Є.О. та ін. (2019). Вступний курс з української мови для студентів-іноземців підготовчого відділення. За ред. Т. О.Дегтярьової. Суми: Університетська книга.
3. Волкова О.М., Ворона. Н.О., Голованенко Є.О та ін. (2019).Українська мова для студентів-іноземців (початковий рівень). За ред. Т. О.Дегтярьової. Суми: Університетська книга.
4. Барчук О.Г, Волкова О.М., Ворона. Н.О. та ін. (2019). Українська мова для іноземців. За ред. Т.О.Дегтярьової. Суми: Університетська книга.

5. Барчук О.Г., Волкова О.М., Ворона Н.О. та ін. (2020). Ukrainian for foreigners. Elementari. Українська мова для іноземців. Суми: Університетська книга.

Підвищення кваліфікації:

Polonia Universiti in Czestochowa Certificate № FC- 2324034-Сz dated 24.04 21.
Philological Sciences, Intercultural Communication and Translation Studies: an experienc and challenges.

Підвищення кваліфікації в СумДУ:

Свідоцтво про підвищення кваліфікації СП №05408289 /3160-21, видано 10 листопада 2021 року. Тема: «Основні підходи та особливості організації дистанційного навчання української мови як іноземної».

 

 

При використанні матеріалів з сайту кафедри іназемних мов посилання на ресурс обов'язкове.

All Rights Reserved.