Стратегічним партнером у процесі інтеграції Сумського державного університету в єдиний науковий та освітній простір є програма ЕРАЗМУС+. Програма Європейського Союзу, що підтримує проєкт співпраці, партнерства, заходи й мобільність у сфері освіти, професійної підготовки, молоді та спорту. Разом з понад 150 країнами світу, Україна є однією з країн-партнерів (Programme Countries) Програми Еразмус+. Країнами-членами (Partner Countries) Програми виступають 28 держав-членів ЄС, Ісландія, Норвегія, Ліхтенштейн, Туреччина та Македонія До складу програми Еразмус+ входить широке коло складових: Академічна мобільність, Проєкти співпраці, Підтримка реформ, Жан Моне, Молодь, Спорт.

Для програми ЄС Еразмус+ характерна співпраця закладів вищої освіти й інших інституцій всього світу, які активно пропагують Євроінтеграцію України та мають науковців з публікаціями за тематиками Європейських студій, досвіду вивчення ЄС задля його адаптації в Україні. Покриває всі сфери економіки, де важливо вивчати та досліджувати досвід ЄС для України.

Модуль «Європейські цінності міжкультурного діалогу в галузі освіти: міждисциплінарний та інклюзивний підходи» має на меті сформувати сталі навички крос-культурної комунікації студентської молоді, що ґрунтуються на базових цінностях Європейського Союзу. Стратегічною науковою метою Модуля у контексті окресленої теми статті є створення європознавчого контенту, методологічних та організаційних засад навчальних програм шляхом впровадження європейських стандартів наукових студентських досліджень з теми імплементації європейських цінностей на заняттях з української мови, дисциплін соціально-гуманітарного циклу в Україні та формування інклюзивного дослідницького середовища. Модуль охоплює комплекс навчальної, методичної, наукової та організаційної роботи, передбачає використання інноваційних методів і форм навчання: інтерактивні лекції, семінари, майстер-класи, семінари на основі виконання певних завдань, самостійну роботу студентів.

Проєкт спрямований на реалізацію одного з ключових моментів соціальної інновації політики соціального згуртування ЄС – міжкультурного діалогу та соціальної рівноправної інклюзії. Від його впровадження в освітній процес соціальні переваги отримують: 1) представники освітніх мігрантів та меншин, які сильно відрізняються від загального суспільства, 2) суспільство загалом – оскільки полікультурна інклюзія сприятиме розбудові сталого громадянського суспільства, сприятиме поширенню євроінтеграційних процесів.

У межах програми Жана Моне кафедра мовної підготовки іноземних громадян виграла Модуль Жан Моне «Європейські цінності міжкультурного діалогу в галузі освіти: міждисциплінарний та інклюзивний підходи» («European values of intercultural dialogue in education: interdisciplinary and inclusive approaches» – EUROVALID), номер 101085224.

Sydorenko.jpg — 143.09 kB

Ольга Павлівна Сидоренко


координаторка проєкту, завідувачка кафедри мовної

підготовки іноземних громадян,

доцент, к.пед.н.

 

 lebed.jpg — 25.96 kB  Chernyakovanew.jpg — 17.30 kB

Андрій Євгенійович Лебідь

член проєктної групи, професор кафедри психології,

політологія та соціокультурні технології,

д.філософ.н.

 

Аліна Вікторівна Чернякова

членкиня проєктної групи, тренерка, авторка ідеї проєкту,

заступниця завідувачки кафедри мовної підготовки

іноземних громадян з міжнародної грантової діяльності,

доцент, к.пед.н.

1) вивчити кращі європейські практики формування міжкультурного діалогу на засадах толерантності, рівності, поваги та запропонувати напрями їх запровадження в процес соціально-гуманітарної підготовки студентів;

2) розробити навчальні, методичні, просвітницькі матеріали про базові цінності Європейського Союзу та їх імплементацію в міжкультурний діалог на засадах міждисциплінарності та інклюзії;

3) сприяти усвідомленню студентами змісту базових цінностей Європейського Союзу та їхнього значення для розбудови стійкого громадянського суспільства під час аудиторної навчальної роботи (три елективні курси);

4) формувати стійкі навички соціальної інклюзії в умовах крос-культурної комунікації через неформальні освітні заходи, зокрема створення освітньої лабораторії, інтернаціональної літньої школи, наукових платформ, студій та хабів («Ukr.Lang.Laboratory for foreign students», International Summer School «Gender Equality in a Multicultural Educational Space: Best Practices for Developing Intercultural Tolerance among girls educational migrants, victims of gender-based violence», Educational science platform «EU Cross-Cultural Studies») та залучення громадських діячів, волонтерів, представників державного апарату до взаємодії;

5) стимулювати науково-дослідницьку діяльність студентів в межах європейських студій;

6) внести інновації в освітні програми для спеціальностей, які безпосередньо не вивчають студії ЄС (у сферах, що виходять за межі права, економіки та політичних наук) – запропонувати тематичні елективні курси.

7) поширювати досвід навчання ефективної крос-культурної комунікації в поліетнічному середовищі на засадах базових цінностей Європейського Союзу та залучати широку громадськість до проєкту шляхом організації різних заходів за участю міжнародних та вітчизняних фахівців, зокрема міжнародних науково-практичних конференцій, засідання круглого столу, вебінарів тощо.

Українськомовна хаб-лабораторія «Ukr.Lang.Laboratory for foreign students» у соціальній мережі Facebook

 

1.png — 120.04 kB

Сторінка лабораторії у Facebook 

 

Мета:  сприяти набуттю і розширенню знань іноземними студентами про українську мову, стимулювати до активної навчальної та позанавчальної діяльності на засадах міжетнічної взаємодії.

Основні напрями функціонування мовної хаб-лабораторії:

  • соціокультурний та культурно-просвітницький (реалізуються в залученні іноземних студентів до пізнання історії, культури України, українських міст, міста Суми та СумДУ зокрема через читання текстів; перегляд відеоматеріалів про українські свята, звичаї й традиції ; прослуховування подкастів із тем «Знайомство», «Слова вітання і прощання в українській мові» тощо; опрацювання українських ідіом, фразеологізмів; екскурсії, віртуальні екскурсії);
  • навчально-професійний (читання та обговорення текстів різних рівнів складності (адаптовані фрагменти статей, публікацій), професійно-орієнтовані тексти, ментальні карти, картки з української граматики, правопису, ресурси онлайн-словників української мови. Перегляд і обговорення відеоматеріалів на освітніх ютуб-каналах, фрагментів новин тощо);
  • дослідницький (пошук, аналіз інформації, підготовка та презентація проєктів, тез доповідей, статей, з метою участі у науково-освітніх та культурних заходах, організація крос-культурних круглих столів, воркшопів, дискусій, подолання мовних бар’єрів).

photo_Levenok.jpg — 174.93 kB

Левенок Інна Сергіївна

керівниця лабораторії, викладачка кафедри

мовної підготовки іноземних громадян, 

доктор філософії

 

 

 

 

Новини проєкту

Об’єднані мовою мистецтва: українські та іноземні студенти (ЄС Еразмус+, Модуль Жан Моне)

13 березня 2023
У рамках реалізації Проєкту ЄС Еразмус+ Модуль Жан Моне, 24 лютого 2023 року викладачка кафедри, Інна Левенок провела онлайн зустріч з українськими студентами групи А2БІЕМ2-22 та іноземним гостем Ал Бахлоуз Ал Вашак Самер Ваде’ (Йорданія), випускником Підготовчого відділення ДМО (випуск 2022 р.), учасником українськомовної хаб-лабораторії Ukr.Lang.Laboratory for foreign students у мережі Facebook та гуртка PF.Lang.Laboratory, художником у душі та лікарем за покликанням.

Міжнародний День рідної мови

26 лютого 2023
21 лютого 2023 - Міжнародний день рідної мови. Цей день визнає, що мови та багатомовність можуть сприяти інклюзії, а цілі сталого розвитку спрямовані на те, щоб нікого не залишити осторонь. ЮНЕСКО заохочує та підтримує багатомовну освіту на основі рідної або першої мови.

Другий авторський проєкт викладачки кафедри під назвою ''БІЕМ СумДУ: об'єднані мовою професії (іноземні та українські студенти)'' за сприяння хаб-лабораторії ''Ukr.Lang.Laboratory for foreign students " (реалізація Модуля Жан Моне)

30 січня 2023
19 січня 2023 року у межах хаб-лабораторії ''Ukr.Lang.Laboratory for foreign students" викладачка кафедри Інна Левенок реалізувала другий авторський проєкт під назвою '' БІЕМ СумДУ: об'єднані мовою професії (іноземні та українські студенти)''. Нагадаємо, що  хаб-лабораторія функціонує у рамках грантового проєкту ''Eurovalid'' за сприяння ЄС Еразмус+, Модуль Жан Моне.

Мовна хаб-лабораторія Ukr.Lang.Laboratory for foreign students, яка функціонує у межах програми Еразмус + Модуль Жан Моне "Eurovalid", зайняла ІІІ місце у конкурсі ''Педагогічні інновації СумДУ 2022"

10 січня 2023
Вітання викладачам кафедри мовної підготовки іноземних громадян СумДУ Сидоренко О.П., Левенок І С., які реалізують Програму Модуля Жан Моне, Еразмус+ за сприяння Європейського Союзу (керівник грантової проєктної групи EV/Eurovalid - Сидоренко О.П.; автор ідеї грантового проєкту EV/Eurovalid  та учасник проєктної групи - Чернякова А.В.; керівник мовної хаб-лабораторії  Ukr.Lang.Laboratory for foreign students co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union - Левенок І.С.).

Психологічні травми під час війни

09 січня 2023
Війна в Україні є серйозним випробуванням для українського суспільства. Значна частина населення України, яка перебуває у прямому чи непрямому відношенні до військових дій, зіткнулася з травматизацією, що робить актуальною проблему пошуку найбільш ефективних психологічних підходів у роботі з людьми, зокрема зі студентською молоддю.

При використанні матеріалів з сайту кафедри іназемних мов посилання на ресурс обов'язкове.

All Rights Reserved.