На кафедрі працює науковий гурток для студентів-іноземців «Нащадки Гіппократа». Науковий керівник – ст. викладач кафедри Н.А. Пилипенко-Фрицак.

Науково-дослідницька робота зі студентами є невід'ємним компонентом освітнього процесу кафедри мовної підготовки іноземних громадян. У грудні 2017 року на кафедрі створено науково-творче об’єднання – гурток «Нащадки Гіппократа», який об'єднав іноземних студентів, які люблять медицину і захоплюються вивченням української мови. Керівник наукового об’єднання студентів – викладач кафедри Пилипенко-Фріцак Наталія Анатоліївна.

Метою діяльності гуртка «Нащадки Гіппократа» є розкриття наукового та творчого потенціалу іноземних студентів, які навчаються у медичному інституті, розвиток навичок науково-дослідницької роботи, розвинення комунікативних здібностей, удосконалення професійної комунікативної культури та пізнавального інтересу до вивчення української мови.

 Тематика засідань студентського гуртка охоплює проблемні питання сучасного медичного дискурсу, мовленнєвої культури медика, медичного сленгу, мови медичної реклами, української медичної термінології. До сфери інтересів молодих науковців також  належать питання міжкультурної комунікації та діалогу культур, етностереотипів у контексті діалогу культур, вербальних і невербальних національних особливостей спілкування,  лінгвокультурології, соціолінгвістики.  На засіданнях гуртка студенти мають змогу набути корисний досвід виступів, спілкування та дискусії, підготовки матеріалів для публікації у наукових виданнях, презентації власних наукових здобутків, реалізувати свої креативні можливості. 

П Л А Н   Р О Б О Т И

студентського наукового гуртка «Нащадки Гіппократа»

на 2020/2021 навчальний рік

Найменування заходів та засідань наукового студентського гуртка

Термін

проведення

Відповідальні

1

Організаційне засідання. Проведення індивідуальних співбесід з членами гуртка з метою виявлення кола їх наукових інтересів. Обговорення, узгодження та затвердження плану діяльності студентського гуртка.

07.09. 2020

Керівник гуртка

 

2

Сучасна українська мова як засіб професійного спілкування.

21.09.2020

Керівник гуртка

 

3

Культура мовлення як один із компонентів професійної культури. Мовленнєва культура медика  – основа лікарської деонтології.

05.10.2020

Керівник гуртка

 

4

Особливості українського мовленнєвого етикету. Мовленнєвий етикет лікаря.

19.10.2020

Керівник гуртка

 

5

Лексичний аспект професійної мови медиків. Фразеологізовані одиниці у фаховому мовленні.

02.11.2020

Керівник гуртка

 

6

Медична розмовна мова. Медичний сленг як компонент професійної мови медика.

16.11.2020

Керівник гуртка

7

Культура писемного ділового мовлення: загальна характеристика.

30.11.2020

Керівник гуртка

 

8

Підготовка тез доповідей до студентської науково-практичної конференції. Робота над удосконаленням навичок публічного виступу.

14.12.2020

 

9

Робота над презентацією та підготовка виступу на студентську наукову конференцію.

28.12.2020

Керівник гуртка

 

10

Відомі українські лікарі.

25.01.2021

Керівник гуртка

11

Відомі лікарі моєї країни.

08.02.2021

Керівник гуртка

12

Лауреати Нобелівської премії у галузі медицини.

22.02.2021

Керівник гуртка

13

Письменники-медики. Творчість та життєвий шлях українських письменників-медиків.

09.03.2021

Керівник гуртка

14

Медицина у житті та творчості А.П.Чехова. Екскурсія до Сумського будинку-музею А.П.Чехова.

22.03.2021

Керівник гуртка

 

15

Письменники-медики моєї країни.

05.04.2021

Керівник гуртка

16

Підготовка есе «Моє покликання – медицина».

19.04.2021

Керівник гуртка

 

17

Підготовка тез доповідей до студентської науково-практичної конференції. Робота над удосконаленням навичок публічного виступу.

03.05.2021

Керівник гуртка

18

 

Робота над презентацією та підготовка виступу на студентську наукову конференцію.

17.05.2021

Керівник гуртка

 

19

Підсумкове засідання наукового гуртка. Заохочення кращих студентів-науковців

31.05.2021

Керівник гуртка

 

 До наукової роботи гуртка долучилися студенти з Нігерії, Лівану, Гани, Індії, Туреччини, Тунісу та Марокко.

 Список членів гуртка «Нащадки Гіппократа»: 

 1. Окоро Чідера Міракл, ст. мед. інституту СумДУ, гр. ЛС-519 (Нігерія)
 2. Еке Чіамака, ст. ме.інституту СумДУ, гр. ЛС-721 (Нігерія)
 3. Саєд Мубаашера Ірфан, ст. мед. інституту СумДУ, гр. МЦ.м – 737 (Індія)
 4. Нандвана Картік, ст. мед. інституту СумДУ, гр. МЦ.м – 737 (Індія)
 5. Пател Равирадж, ст. мед. інституту СумДУ, гр. МЦ.м – 734 (Індія)
 6. Пател Кушбу, ст. мед. інституту СумДУ, гр. МЦ.м – 734 (Індія)
 7. Вірал Западі, ст. мед. інституту СумДУ, гр. МЦ.м – 734 (Індія)
 8. Харді Пател, ст. мед. інституту СумДУ, гр. МЦ.м – 734 (Індія)
 9. Мюхюрджюоглу Берке Джем, ст. мед. інституту СумДУ, гр. МЦ.м – 721 (Туреччина)
 10. Тугба Айдин, ст. мед. інституту СумДУ, гр. МЦ.м – 721(Туреччина)
 11. Аденсола Ннеамака,  ст. мед. інституту СумДУ, гр. МЦ.м – 811 (Нігерія)
 12. Бенхміда Арідж,  ст. мед. інституту СумДУ, гр. МЦ.м – 811 (Туніс)
 13. Хссаіда Адам,  ст. мед. інституту СумДУ, гр. МЦ.м – 919 (Марокко)
 14. Ал Хадждж Хуссеін Оуссама, ст. мед. інституту СумДУ, гр. МЦ.м – 919 (Ліван)
 15. Асаре Джеффрей Дуоду, ст. мед. інституту СумДУ, гр. МЦ.м – 919 (Гана)

Свої знання та відкриття члени гуртка демонструють, беручи участь у міжнародних та всеукраїнських конференціях, семінарах, форумах, конкурсах студентських наукових робіт; виступають з доповідями, публікують наукові роботи у вітчизняних та зарубіжних виданнях.

23 лютого 2020 року студенти взяли участь у XI студентській конференції «Перший крок у науку», де виступили з доповідями  «Українські іменники спільного роду на означення осіб за емоційною оцінкою» (Еке Чіамака), «Culture of India» (Пател Равірадж, Пател Кхушбу, Індія), «History of Indian Literature» (Вірал Западійа, Харді Пател, Індія. Студенти нагороджені грамотою за зайняте 3 місце серед доповідачів у секції Філологія. Суспільство. Комунікація). 

Під час карантину члени гуртка продемонстрували наполегливе бажання займатися науковою роботою, активно долучилися до науково-практичних студентських онлайн-конференцій:

 Міжнародна науково-практична  конференції  «Наукова ініціатива іноземних здобувачів вищої освіти та аспірантів» (19 березня 2020 р., Харків, ХНАДУ). Мюхюрджюоглу Берке Джем виступив з доповіддю «Особливості адаптації турецьких студентів до навчання в Україні»;

XХI Міжнародна  науково-практична конференція «Людина, культура, техніка в новому тисячолітті» (23 квітня 2020 р., Харків, Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «ХАІ»). Нандвана Картік виступив з доповіддю «Особливості соціокультурної адаптації індійських студентів до навчання в Україні»;

ХІ Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та фахівців у галузі психології «Молодь в сучасній психології. Етнічна самосвідомість та міжетнічна взаємодія» (23 квітня 2020 р., Суми, СумДПУ імені А.С.Макаренка). Ал Хадждж Хуссеін Оуссама підготував есе "Our life in 27, 375 days»; 

ІІI Всеукраїнська науково-практична студентська онлайн-конференція «Наукова спільнота студентів XXI століття» (23-24 квітня 2020 р.,  Суми, СумДУ).  Саєд Мубаашера Ірфан виступила з доповіддю  «Культура Індії: діалог спільнот, мов, релігій», Мюхюрджюоглу Берке Джем підготував виступ «Academic mobility and development of international cooperation in the field of higher education in Ukraine», Дехінсілу Аденсола Ннеамака представила доповідь «Концептуальні засади формування професійно зорієнтованого діалогічного мовлення іноземних студентів-медиків на заняттях з української мови».

За плідну роботу іноземні студенти – члени гуртка «Нащадки Гіппократа» відзначені Подяками, Дипломами, Почесними грамотами та нагороджені пам’ятними подарунками.

При використанні матеріалів з сайту кафедри іназемних мов посилання на ресурс обов'язкове.

All Rights Reserved.