Г У Р Т О К  1

На кафедрі працює науковий гурток для студентів-іноземців «Нащадки Гіппократа». Науковий керівник – старший викладач кафедри Пилипенко-Фрицак Н. А.

27.jpg — 181.21 kB

Науково-дослідницька робота зі студентами є невід'ємним компонентом освітнього процесу кафедри мовної підготовки іноземних громадян. У грудні 2017 року на кафедрі створено науково-творче об’єднання – гурток «Нащадки Гіппократа», який об'єднав іноземних студентів, які люблять медицину і захоплюються вивченням української мови. Керівник наукового об’єднання студентів – викладач кафедри Пилипенко-Фріцак Наталія Анатоліївна.

Метою діяльності гуртка «Нащадки Гіппократа» є розкриття наукового та творчого потенціалу іноземних студентів, які навчаються у медичному інституті, розвиток навичок науково-дослідницької роботи, розвинення комунікативних здібностей, удосконалення професійної комунікативної культури та пізнавального інтересу до вивчення української мови.

Тематика засідань студентського гуртка охоплює проблемні питання сучасного медичного дискурсу, мовленнєвої культури медика, медичного сленгу, мови медичної реклами, української медичної термінології. До сфери інтересів молодих науковців також  належать питання міжкультурної комунікації та діалогу культур, етностереотипів у контексті діалогу культур, вербальних і невербальних національних особливостей спілкування,  лінгвокультурології, соціолінгвістики.  На засіданнях гуртка студенти мають змогу набути корисний досвід виступів, спілкування та дискусії, підготовки матеріалів для публікації у наукових виданнях, презентації власних наукових здобутків, реалізувати свої креативні можливості. 

П Л А Н   Р О Б О Т И

студентського наукового гуртка «Нащадки Гіппократа»

на 2022/2023 навчальний рік 

Найменування заходів та засідань

наукового студентського гуртка

Термін проведення

Відповідальні

1.

Організаційне засідання. Проведення індивідуальних співбесід з членами гуртка з метою виявлення кола їх наукових інтересів. Обговорення, узгодження та затвердження плану діяльності студентського гуртка в умовах онлайн освіти.

08.09. 2022

Керівник гуртка

2.

Місце, роль і значення професії лікаря у сучасному суспільстві. Лікар нового покоління.

22.09.2022

Керівник гуртка

3.

Основоположні цінності й принципи професійної етики та деонтології медичного працівника.

06.10.2022

Керівник гуртка

4.

Культура мовлення лікаря як головна складова професійної етики.

20.10.2022

Керівник гуртка

5.

Прагматико-лінгвістичні засоби спілкування лікаря з пацієнтом у контексті медичного дискурсу. Лінгвальний та екстралінгвальний аспекти комунікації лікаря і пацієнта.

03.11.2022

Керівник гуртка

6.

Особливості професійного спілкування в медицині. Неформальна професійна мова медика. Статус медичного сленгу у мові медицини, функції та особливості його уживання.

17.11.2022

Керівник гуртка

7.

Фразеологія та абревіатура у професійній мові медичного працівника. Фразеологічні евфемізми у мові медиків.

01.12.2022

Керівник гуртка

8.

Підготовка тез доповідей до студентської науково- практичної конференції. Робота над навичками публічного виступу.

15.12.2022

 

9.

Робота над презентацією та підготовка виступу на студентську науково-практичну конференцію.

29.12.2022

Керівник гуртка

10. «Служіння     життю  та  здоров'ю  людини»: гуманістичні аспекти лікарської діяльності. 19.01.2023 Керівник гуртка
11. Внесок українських лікарів у розвиток світової медичної науки. 02.02.2023 Керівник гуртка
12. Робота українських медиків в умовах російсько- української війни. 16.02.2023 Керівник гуртка
13. Повага до людини, до її гідності та життя як базові європейські цінності. Співвідношення евтаназії та права людини на життя. 02.03.2023 Керівник гуртка
14. «Життя людини — найвища соціальна цінність!»: принципи діяльності міжнародної медичної гуманітарної організації «Лікарі без кордонів» (Medecins sans frontiers, MSF). Допомога медичних працівників українцям під час російсько- української війни. 16.03.2023 Керівник гуртка
15. Європейські практики міжкультурного діалогу в медичній сфері. Міжкультурна компетентність як одна з ключових професійних компетентностей медичного працівника в контексті євроінтеграції. 30.03.2023 Керівник гуртка
16. Лікарі та медицина майбутнього: як зміниться медична сфера 10-15 років. 13.04.2023 Керівник гуртка
17. Сфери і функції професійної діяльності медиків у моїй країні. Відомі лікарі моєї країни. 27.04.2023 Керівник гуртка
18. Підготовка тез доповідей до студентської науково- практичної конференції. Робота над презентацією та підготовка виступу. 11.05.2023 Керівник гуртка
19. Підсумкове засідання наукового гуртка. Заохочення кращих студентів-науковців. 25.05.2023 Керівник гуртка

 

До наукової роботи гуртка долучилися студенти з Нігерії, Лівану, Гани, Індії, Туреччини, Тунісу та Марокко.

Список членів гуртка «Нащадки Гіппократа»: 

1. Еке Чіамака, ст. ме.інституту СумДУ, гр. ЛС-721 (Нігерія).

2. Саєд Мубаашера Ірфан, ст. мед. інституту СумДУ, гр. МЦ.м – 737 (Індія).

3. Нандвана Картік, ст. мед. інституту СумДУ, гр. МЦ.м – 737 (Індія).

4. Пател Равирадж, ст. мед. інституту СумДУ, гр. МЦ.м – 734 (Індія).

5. Пател Кушбу, ст. мед. інституту СумДУ, гр. МЦ.м – 734 (Індія).

6. Вірал Западі, ст. мед. інституту СумДУ, гр. МЦ.м – 734 (Індія).

7. Харді Пател, ст. мед. інституту СумДУ, гр. МЦ.м – 734 (Індія).

8. Мюхюрджюоглу Берке Джем, ст. мед. інституту СумДУ, гр. МЦ.м – 721 (Туреччина).

9. Тугба Айдин, ст. мед. інституту СумДУ, гр. МЦ.м – 721(Туреччина).

10. Аденсола Ннеамака,  ст. мед. інституту СумДУ, гр. МЦ.м – 811 (Нігерія).

11. Бенхміда Арідж,  ст. мед. інституту СумДУ, гр. МЦ.м – 811 (Туніс).

12. Хссаіда Адам,  ст. мед. інституту СумДУ, гр. МЦ.м – 919 (Марокко).

13. Ал Хадждж Хуссеін Оуссама, ст. мед. інституту СумДУ, гр. МЦ.м – 919 (Ліван).

14. Асаре Джеффрей Дуоду, ст. мед. інституту СумДУ, гр. МЦ.м – 919 (Гана).

Свої знання та відкриття члени гуртка демонструють, беручи участь у міжнародних та всеукраїнських конференціях, семінарах, форумах, конкурсах студентських наукових робіт; виступають з доповідями, публікують наукові роботи у вітчизняних та зарубіжних виданнях.

23 лютого 2020 року студенти взяли участь у XI студентській конференції «Перший крок у науку», де виступили з доповідями  «Українські іменники спільного роду на означення осіб за емоційною оцінкою» (Еке Чіамака), «Culture of India» (Пател Равірадж, Пател Кхушбу, Індія), «History of Indian Literature» (Вірал Западійа, Харді Пател, Індія. Студенти нагороджені грамотою за зайняте 3 місце серед доповідачів у секції Філологія. Суспільство. Комунікація). 

Під час карантину члени гуртка продемонстрували наполегливе бажання займатися науковою роботою, активно долучилися до науково-практичних студентських онлайн-конференцій:

  • Міжнародна науково-практична  конференції  «Наукова ініціатива іноземних здобувачів вищої освіти та аспірантів» (19 березня 2020 р., Харків, ХНАДУ). Мюхюрджюоглу Берке Джем виступив з доповіддю «Особливості адаптації турецьких студентів до навчання в Україні»;
  • XХI Міжнародна  науково-практична конференція «Людина, культура, техніка в новому тисячолітті» (23 квітня 2020 р., Харків, Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «ХАІ»). Нандвана Картік виступив з доповіддю «Особливості соціокультурної адаптації індійських студентів до навчання в Україні»;
  • ХІ Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та фахівців у галузі психології «Молодь в сучасній психології. Етнічна самосвідомість та міжетнічна взаємодія» (23 квітня 2020 р., Суми, СумДПУ імені А.С.Макаренка). Ал Хадждж Хуссеін Оуссама підготував есе "Our life in 27, 375 days»; 
  • ІІI Всеукраїнська науково-практична студентська онлайн-конференція «Наукова спільнота студентів XXI століття» (23-24 квітня 2020 р.,  Суми, СумДУ).  Саєд Мубаашера Ірфан виступила з доповіддю  «Культура Індії: діалог спільнот, мов, релігій», Мюхюрджюоглу Берке Джем підготував виступ «Academic mobility and development of international cooperation in the field of higher education in Ukraine», Дехінсілу Аденсола Ннеамака представила доповідь «Концептуальні засади формування професійно зорієнтованого діалогічного мовлення іноземних студентів-медиків на заняттях з української мови».

За плідну роботу іноземні студенти – члени гуртка «Нащадки Гіппократа» відзначені Подяками, Дипломами, Почесними грамотами та нагороджені пам’ятними подарунками.

Карантинні обмеження, що продовжилися у 2021 році,  внесли корективи в освітній процес, але не завадили науково-дослідній роботі гуртка. Робота зі студентами не зупинилася, а набула інших форм. Протягом карантинних обмежень регулярно відбувалися засідання гуртка у дистанційному режимі на  платформі Google Meet, у змішаній формі та offline. Під час карантину гуртківці продемонстрували навички самоорганізації, здатність до самостійного пошукового дослідження, наполегливе бажання займатися науковою роботою, активно долучилися до науково-практичних студентських конференцій.

На VII Міжнародній науково-практичній конференції здобувачів вищої освіти та молодих учених "Наукова ініціатива іноземних здобувачів вищої освіти та аспірантів» (04 березня 2021 р., Харків, ХНАДУ) Тенга Джексон Елікунда, Терновий Денис та Сохеіл Мохаммад Сохеіб (гр. МЦ.м-015) представили тези доповіді «Толерантність як основа міжкультурної комунікації іноземних студентів під час навчання в українських вишах».

Традиційною стала участь гуртківців у роботі у роботі студентської конференції «Перший крок у науку». Поточний рік не став винятком. Учасники гуртка долучилися до роботи XIІ студентської конференції «Перший крок у науку», яка відбулася 18-19 березня 2021 р. у СумДУ,  та представили доповіді: «Толерантність як запорука крос-культурної взаємодії іноземних студентів у багатонаціональній групі» (Терновой Денис, Чуквуді Діваінгіфт Чідіебере (гр. МЦ.м-015)) та "Українські іменники з недиференційованою родовою ознакою на означення людини як особистості» (Бу Хамдан Крістіан, Лахбіді Доха (гр. МЦ.м-014)).

15–16 квітня 2021 р. Асаре Джеффрей Дуоду (гр. МЦ.м-919) взяв участь у ІХ Всеукраїнській науковій конференції студентів, аспірантів, викладачів та співробітників СумДУ «Соціально-гуманітарні аспекти розвитку сучасного суспільства» та підготував тези «Правова культура як складова соціальної адаптації освітніх мігрантів під час навчання в Україні».

На ХІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції здобувачів вищої освіти «Питання сучасної науки і права» (23 квітня 2021 р., м. Суми, Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ) Ал Хадждж Хуссеін Оуссама та Алхуссейн Хуссейн (гр. МЦ.м-919) виступили з доповіддю "Соціокультурна адаптація іноземних студентів під час навчання в Україні».

На запрошення Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «ХАІ» Бенхміда Арідж (гр. МЦ.м-811) взяла участь у Міжнародній конференції студентів-іноземців «Інтеграція студентів-іноземців в соціокультурних і науковоосвітній простір української системи вищої освіти» (22 квітня 2021 р., м. Харків) та представила доповідь «Мова «медичних» кольорів: використання кольорової гами у дизайнах медичних сайтах та рекламі».                                        

22-23 квітня 2021 р. Паллікамаліл Сандхра (гр. МЦ.м-737) взяла участь у ХІ Міжнародній науково-практичній конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Молодь у сучасній психології: етнічна самосвідомість та міжетнічна взаємодія» (м. Суми, СумДПУ імені А. С. Макаренка) та виступила з доповіддю «Адаптація навчальних мігрантів: проблеми та шляхи їх вирішення».

Активно долучилися гуртківці до проведення ІV Всеукраїнської науково-практичної студентської онлайн-конференції «Наукова спільнота студентів XXI століття», яка відбулася 7-8 квітня 2021 р. на базі кафедри мовної підготовки іноземних громадян СумДУ. Студенти виступили з доповідями:  «Traditional Indian dance as Symbolic Non-verbal Communication» (Саєд Мубаашера Ірфан (гр. МЦ.м-737)); «Етноорієнтована методика навчання у полікультурній групі» (Кхан Аджмал (гр. МЦ.м-015)); «Активізація пізнавальної діяльності іноземних студентів через застосування інформаційних та комп’ютерних технологій на заняттях з української мови» (Сохеіл Мохаммад Сохеіб (гр. МЦ.м-015)).

На V Міжнародній науково-практичній конференції студентів, магістрантів, аспірантів «Філологія,  лінгводидактика,  професійна комунікація в науковому дискурсі» (9 листопада 2021 р., м. Суми, СумДПУ імені А.С.Макаренка) Мохамед Ахмед Вахід Ахмед (гр. МЦ.м-010) представив доповідь «Комунікативні стратегії й тактики медичного дискурсу».

За старанну роботу учасники гуртка «Нащадки Гіппократа» відзначені Подяками, Дипломами, Грамотами.

2022 рік приніс нові страшні виклики та випробування, які не оминули і сферу освіти. Через повномасштабне вторгнення російської армії в Україну більшість іноземних студентів вимушені були виїхати з міста, залишити нашу країну. Але це не стало на заваді діяльності учасників наукового студентського об’єднання «Нащадки Гіппократа», оскільки гуртківці мають досвід дистанційного навчання та онлайн-освіти, прагнуть нових знань, сповнені наполегливого бажання займатися пошуково-творчою та науково-дослідною роботою. Протягом року регулярно відбувалися засідання гуртка в онлайн-режимі на платформі Google Meet, студенти активно долучалися до підготовки та проведення освітньо-виховних заходів, брали участь у науково-практичних конференціях, семінарах, університетських заходах, українських загальнонаціональних акціях, міжнародних святах.  

П’ятий рік поспіль гуртківці представляють результати власних досліджень на студентській конференції «Перший крок у науку». 2022 рік не став винятком: учасники гуртка взяли участь у XIII студентській конференції «Перший крок у науку» (9-13 травня 2022 р., Суми, СумДУ), де мали змогу виступити та опублікувати тези доповідей. Абоурамех Елбасиоуни і Елморсі Ахмед Магед (гр. МЦ.м-010) представили тему «Українські іменники спільного роду, що відбивають ставлення людини до праці»; Шрівастава Деванші (гр. МЦ.м-010) та Терновой Денис (гр. МЦ.м – 015) виступили з доповіддю «Дослідження впливу мови ненависті на індійських студентів під час навчання».

На YI Усеукраїнську науково-практичну конференцію з міжнародною участю «Інновації в освіті і педагогічна майстерність учителя-словесника» (27-28 жовтня 2022 р., Суми, СумДПУ імені А.С.Макаренка) Абдул Равуф (МЦ.м-129) представив тему «Міждисциплінарний підхід у формуванні професійних комунікативних навичок іноземних студентів-медиків на заняттях української мови».

Справжнім святом науки стало проведення кафедрою мовної підготовки іноземних громадян V Всеукраїнської науково-практичної студентської онлайн-конференції «Наукова спільнота студентів ХХІ століття», яка відбулася 13 жовтня 2022 р. Під час роботи конференції гуртківці презентували цікаві здобутки своєї науково-дослідної діяльності та мали змогу опублікувати тези. Гавісіддаппа Карібасамма Гаанашрі (МЦ.м-129) доповіла з теми «Традиційний індійський танець як форма міжкультурної комунікації»; Нджему Вікторія Джеральд (МЦ.м-125) представила дослідження «Формування вторинної професійної мовної особистості з урахуванням принципу текстоцентризму на заняттях з української мови як іноземної»; Гюлтекін Емірхан (МЦ.м-015) окреслив питання «Деякі аспекти граматичної інтерференції у тюркомовній аудиторії».

Відмітною рисою 2022 року стала творчо-пошукова й проєктна робота гуртківців, участь у підготовці та проведенні освітньо-виховних заходів, які сприяли підвищенню навчально-пізнавальної активності студентів, створенню позитивної мотивації навчання та позитивного емоційного фону, формуванню у іноземців активної громадянської позиції та поваги до культурних, національних, державних традицій і цінностей України. За участі учасників гуртка проведені такі заходи, як-от:

«Я – толерантна людина», присвячений міжкультурній толерантності та протидії мові ненависті (матеріали і результати дослідження, проведеного  спеціально для цього заходу, студенти представили у доповіді на XIII студентській конференції «Перший крок у науку»). Активну участь у підготовці матеріалів дослідження, у пошуково-творчій та проєктній роботі, у проведенні заходу узяли студенти гр. МЦ.м-010 Міладі Мондер, Мустафізур  Ахмед, Галі Мохамед Юссеф Мохамед Юссеф, Раза Афак, Сіддік Абу Саєд, Тгашнатг Судгеер Адітг, Шрівастава Деванші, студентки Саєд Мубаашера Ірфан (гр. МЦ.м-737) та Шивангі (гр. МЦ.м-735);

«Рідною мовою про найдорожче», приурочений до Дня рідної мови, під час якого студенти із Єгипту, Індії, Марокко, Нігерії, Танзанії та Туреччини демонстрували красу материнської мови, говорили рідними мовами та діалектами, розповідали вірші про головне у житті кожної людини – Батьківщину, родинне тепло, мамину любов, кохання. Подарунком від учасників гуртка стало відео, у якому хлопці й дівчата розповіли свої улюблені вірші рідною мовою. Велика подяка Пармар Кхіаті Нілешсінг, Пател Кушбу Парімал, Пател Харді Кіранкумар, Пател Равіраджу Махендрабхай (гр. МЦ.м-734), Шівангі (гр. МЦ.м-735), Саєд Мубаашері Ірфан (гр. МЦ.м-737), Галі Мохамеду Юссефу Мохамеду Юссефу (гр. МЦ.м-010), Мусса Захрі Саід та Гюлтекіну Емірхану (гр. МЦ.м-015), Хссаіду Адаму (гр. МЦ.м – 919) за підготовку та участь у святі;

 «Європейський день мов – свято, що єднає країни», під час якого гуртківці  представили доповіді про історію та мету свята, про найбільш поширені мови та мови, що знаходяться на межі зникнення, доповіли про місце української мови у сім’ї європейських мов, нагадали про важливість збереження мовного та культурного розмаїття та необхідність зміцнення міжкультурного розуміння. Від імені індійських студентів усіх учасників заходу зі святом привітала Саєд Мубаашера Ірфан (гр. МЦ.м-737) і прочитала власний вірш «Сьогодні свято мови в нас». «У вірші я хотіла розповісти про красу української мови, про свою любов до неї й про те, що я впевнена, що Україна переможе у жахливій війні й скоро усі будуть у безпеці», – зазначила Саєд Мубаашера Ірфан. Дякуємо Гавісіддаппі Карібасаммі ГаанашріДуппалу Сай Прітаму, Саін Джатіну (МЦ.м-129), Абзалу Кхану Абсані (гр. МЦ.м-107), Кумару Манішу (гр. МЦ.м-116), Саєд Мубаашері Ірфан, Шубхаму Джангиду, Шубхаму Кумару,  Нандвані Картіку (гр. МЦ.м-737), які провели велику пошуково-творчу роботу, підготували цікаву інформацію та долучилися до навчально-виховного заходу;

«З Україною у серці» – захід національно-ціннісного та патріотичного спрямування для іноземних та українських студентів, проведений у контексті реалізації Модуля Жан Моне міжнародної програми Еразмус+ з теми «Європейські цінності міжкультурного діалогу в освіті: міждисциплінарний та інклюзивний підходи» (EUROVALID) та у рамках проєкту «Національно-ціннісне та патріотичне виховання особистості у процесі мовної підготовки у системі інтернаціональної університетської освіти в умовах воєнного стану».  Щира подяка Гавісіддаппі Карібасаммі Гаанашрі, Дуппалі Сай Прітаму та Саіну Джатіну (гр. МЦ.м-129), Нджему Вікторії Джеральд та Лайзер Естер Джексон (гр. МЦ.м-125), Саєд Мубаашері Ірфан, Шубхаму Кумару та Шубхаму Джангиду (гр. МЦ.м-737), Аішварії, Анджалі Саіні та Абдулу Равуфу (гр. МЦ.м-814), які з великим натхненням та любов’ю  розповіли про цікаві роки навчання у СумДУ, про знання, які отримали під час занять з мовної підготовки, щодо культурної спадщини України та її європейське майбутнє, про любов та повагу до української мови, яку прищепили їм викладачі, висловили непохитну впевненість у перемозі українського народу над кривавим ворогом та у швидкій зустрічі з друзями та  викладачами у стінах рідного університету. Саєд Мубаашера Ірфан представила авторський вірш «Символи України», а Шубхам Джангид  зазначив: «Саме для мене одним із символів України є Сумський державний університет. Єдність у стінах університету допомагала мені емоційно зростати як людині, допомогла осягнути дійсно цінні речі для кожної людини»;

«Українська мова єднає і надихає» з нагоди «Дня української писемності та мови», у рамках якого іноземці долучилися до проєктної діяльності та до написання Всеукраїнського радіодиктанту Національної єдності. Щиро дякуємо гуртківцям і усім студентам, які приєдналися до заходу, поділилися враженнями та висловили свої думки щодо події. «Мова – одна із головних цінностей кожного народу, неповторний скарб. Українська мова – це скарб і гордість українського народу. Я знаю, що зараз, у цій страшній війні, українській народ боронить не лише свою землю, але й захищає українську мову», – підкреслила Саєд Мубаашера Ірфан (МЦ.м-737). – На мою думку, українська мова єднає усіх, хто любить та береже її, єднає та надихає на боротьбу за мирне та незалежне майбутнє України». Западія Вірал Панкаджбхай, Харікант Ратхор, Пател Равірадж (гр. МЦ.м-734) зазначили, що участь у заходах, присвячених Дню української писемності та мови, –  це їхній посильний внесок у спільну справу боротьби та єдності з українцями. Студенти гр. МЦ.м-814 Саджан Філіп Аджу,  Моханан Акхіл, Оджікуту Аіша Адеола  Шаджі Гоутхам та Дженсе Рінсо представили творчі роботи, у яких відтворили свої відчуття, та запевнили:  «Україна  наш спільний дім. Після перемоги над ворогом українські люди обов’язково повернуться до своїх домівок, а ми приїдемо до України, яка стала нашою другою домівкою». Результати проведених освітньо-виховних заходів, підготовлені гуртківцями проєкти та презентації, творчі доробки та складені самостійно вірші, у яких відкарбовані думки та почуття студентів, свідчать не лише про велику допитливість, обдарованість та  знаттєлюбність гуртківців,  але й є прикметою поваги та любові до української мови, до України.

Дякуємо іноземним студентам – учасникам гуртка «Нащадки Гіппократа» за активну пошуково-творчу та науково-дослідну роботу, участь у конференціях та цікаві доповіді, підготовку й проведення освітньо-виховних заходів і бажаємо творчого натхнення, цікавих проєктів та нових досягнень!

 

 

Г У Р Т О К  2

 На кафедрі працює науковий гурток ''PF.Lang.Laboratory" для іноземних слухачів підготовчого відділення. Науковий керівник - викладач кафедри Левенок І.С.

Із січня 2022 року на кафедрі МПІГ успішно проводиться наукова та профорієнтаційна робота з іноземною молоддю у межах науково-творчого об'єднання (далі - гуртка) ''PF.Lang.Laboratory'' для іноземних слухачів підготовчого відділення. Під керівництвом доктора філософії, викладача кафедри МПІГ Левенок Інни Сергіївни учасники гуртка вчаться опановувати не лише українську мову, а й наукову, академічну культуру спілкування у мультикультурному середовищі.
Мета діяльності гуртка: виявлення серед іноземних слухачів підготовчого відділення здібної, талановитої молоді, схильної до науково-творчої діяльності; залучення іноземних слухачів підготовчого відділення до наукової, творчої діяльності (участь у конференціях, наукових, освітньо-культурних заходах); формування в іноземних слухачів навичок наукової роботи з текстом: написання тез, статей, підготовка презентацій; розвиток дослідницьких, комунікативних навичок, а також навичок міжкультурного спілкування.

План роботи гуртка (2022-2023 рр.):

1. Організаційне засідання наукового гуртка. Обговорення плану діяльності.
2. Мова науки: яка вона? Ознаки. Введення в науковий стиль мовлення.
3. Тези VS стаття. Структурні елементи. Особливості написання.
(Підготовка тез для участі у XIII науковій студентській конференції ''Перший крок у науку'').
4. Круглий стіл до Міжнародного дня рідної мови. Мови народів світу (21.02.2023).
5. Наукове дослідження. Методи опитування: анкетування, бесіда, інтерв'ю.
6. Що таке ''плагіат''? Як писати наукові тексти.
7. Мовний етикет. Публічний виступ. Структура виступу. Ораторське мистецтво.
8. Я і моя майбутня професія. Мова моєї професії. Професійне мовлення.
9. Презентація. Особливості створення і оформлення презентацій. Види презентацій. Підготовка презентацій ''Мій талант моєму університету СумДУ'' (13.05.2023)
10. Підведення підсумків роботи гуртка. Нагородження учасників.

Список учасників наукового гуртка "PF.Lang.Laboratory":

1. Акіу Кіроія Чарльз (ПВу-13, Танзанія).
2. Ал Бахлоуз Ал Вашак Самер Ваде' (ПВу-13, Йорданія).
3. Алич Зюмрют (ПВу-13, Туреччина).
4. Бенджакік Мехді (ПВу- 13, Марокко).
5. Етобе Годсковенант (Етенг ПВу -14, Нігерія).
6. Кабаніваніі Умар Абдунур (ПВу -13, Танзанія).
7. Мванііка Шерон Фесто (ПВу-13, Танзанія).
8. Мохамед Мусса ПВу-13 (Союз Коморських Островів).
9. Нсато Карен Годфрі (ПВу-13, Танзанія).
10. Окін Олувабамісе Глорі (ПВу-14, Нігерія).
11. Халісдемір Мухаммед (ПВу-13, Туреччина).
12. Шакалаіх Мохаммед І. А. (ПВу- 13, Палестина).

За невеликий час існування гуртка вперше іноземні слухачі підготовчого відділення взяли участь в ХІІІ обласній студентській науковій конференції ''Перший крок у науку'' (9-13 травня 2022). Ал Бахлоуз Ал Вашак Самер Ваде' та Мохамед Мусса підготували тези до збірника матеріалів конференції (секція ''Філологія-Комунікації-Суспільство") за темою: ''Адаптація і міжкультурна комунікація іноземних слухачів у межах міжкультурного гуртка ''PF.Lang.Laboratory"".

Сумський державний унiверситет,
вул. Харківська, 116, м. Суми, Україна, 40007,

Головний корпус (Г-802)

E-mail: [email protected]

Телефон: (0542) 68-44-09

Локації

При використанні матеріалів з сайту кафедри мовної підготовки іноземних громадян посилання на ресурс обов'язкове.

All Rights Reserved.