Г У Р Т О К  1

На кафедрі працює науковий гурток для студентів-іноземців «Нащадки Гіппократа». Науковий керівник – ст. викладач кафедри Н. А. Пилипенко-Фрицак.

Науково-дослідницька робота зі студентами є невід'ємним компонентом освітнього процесу кафедри мовної підготовки іноземних громадян. У грудні 2017 року на кафедрі створено науково-творче об’єднання – гурток «Нащадки Гіппократа», який об'єднав іноземних студентів, які люблять медицину і захоплюються вивченням української мови. Керівник наукового об’єднання студентів – викладач кафедри Пилипенко-Фріцак Наталія Анатоліївна.

Метою діяльності гуртка «Нащадки Гіппократа» є розкриття наукового та творчого потенціалу іноземних студентів, які навчаються у медичному інституті, розвиток навичок науково-дослідницької роботи, розвинення комунікативних здібностей, удосконалення професійної комунікативної культури та пізнавального інтересу до вивчення української мови.

 Тематика засідань студентського гуртка охоплює проблемні питання сучасного медичного дискурсу, мовленнєвої культури медика, медичного сленгу, мови медичної реклами, української медичної термінології. До сфери інтересів молодих науковців також  належать питання міжкультурної комунікації та діалогу культур, етностереотипів у контексті діалогу культур, вербальних і невербальних національних особливостей спілкування,  лінгвокультурології, соціолінгвістики.  На засіданнях гуртка студенти мають змогу набути корисний досвід виступів, спілкування та дискусії, підготовки матеріалів для публікації у наукових виданнях, презентації власних наукових здобутків, реалізувати свої креативні можливості. 

П Л А Н   Р О Б О Т И

студентського наукового гуртка «Нащадки Гіппократа»

на 2021/2022 навчальний рік 

Найменування заходів та засідань наукового студентського гуртка

Термін

проведення

Відповідальні

1.

Організаційне засідання. Обговорення, узгодження та затвердження плану діяльності студентського гуртка.

07.09. 2021

Керівник гуртка

 

2.

Мова та її функції у суспільстві. Літературна мова та її найістотніші ознаки.

21.09.2021

Керівник гуртка

 

3.

Державність мови. Мовне законодавство України. Державна мова України – мова професійного спілкування.

05.10.2021

Керівник гуртка

 

4.

Культура фахового мовлення сучасного лікаря як один із компонентів професійної медичної культури.

19.10.2021

 

Керівник гуртка

 

5.

Різновиди медичної фахової мови:  медична наукова мова, медична розмовна мова, мова медичної документації, мова медичної реклами.

02.11.2021

Керівник гуртка

 

6.

Мова «медичних» кольорів: використання кольорової гами у дизайнах медичних сайтах та рекламі.

16.11.2021

Керівник гуртка

7.

Мовленнєві жанри медичного дискурсу. Стратегії, тактики та мовні засоби  мовленнєвого акту у медичному дискурсі.

30.11.2021

Керівник гуртка

 

8.

Жанри медичного фольклору. Лікарські прикмети та професійні повір'я в медичному середовищі.

14.12.2021

Керівник гуртка

 

9.

Категорія комічного у медичному дискурсі. Гумор як засіб психологічної релаксації медичних працівників.

28.12.2021

Керівник гуртка

 

10.

Підготовка тез доповідей до студентської науково-практичної конференції.  Вимоги до оформлення тез доповідей на наукову конференцію. Робота над навичками публічного виступу.

27.01.2022

Керівник гуртка

11.

Робота над презентацією та підготовка виступу на студентську науково-практичну конференцію.

08.02.2022

Керівник гуртка

12.

Термінологічна компетентність у професійній діяльності лікаря. Анатомічна,  клінічна,  фармацевтична термінологія.

22.02.2022

Керівник гуртка

13.

З історії української медичної термінології. Інтернаціональне та національне в українській  термінології. Медична термінологія в моїй країні.

07.03.2022

Керівник гуртка

14.

Видатні діячі медичної науки минулого і сучасного. Відомі лікарі моєї країни.

22.03.2022

Керівник гуртка

15.

Вірні клятві: особистість лікаря у літературі.

05.04.2022

Керівник гуртка

 

16.

Сумські лікарі – почесні громадяни міста.

19.04.2022

Керівник гуртка

 

17.

Еволюція медичної символіки та атрибутів. Медична символіка в Україні. Медична символіка та атрибути у моїй країні.

05.05.2022

Керівник гуртка

18.

 

Підготовка тез доповідей до студентської науково-практичної конференції.  Робота над презентацією та підготовка виступу.

17.05.2022

Керівник гуртка

 

19.

Підсумкове засідання наукового гуртка. Заохочення кращих студентів-науковців.

31.05.2022

Керівник гуртка

 

До наукової роботи гуртка долучилися студенти з Нігерії, Лівану, Гани, Індії, Туреччини, Тунісу та Марокко.

 Список членів гуртка «Нащадки Гіппократа»: 

 1. Еке Чіамака, ст. ме.інституту СумДУ, гр. ЛС-721 (Нігерія)
 2. Саєд Мубаашера Ірфан, ст. мед. інституту СумДУ, гр. МЦ.м – 737 (Індія)
 3. Нандвана Картік, ст. мед. інституту СумДУ, гр. МЦ.м – 737 (Індія)
 4. Пател Равирадж, ст. мед. інституту СумДУ, гр. МЦ.м – 734 (Індія)
 5. Пател Кушбу, ст. мед. інституту СумДУ, гр. МЦ.м – 734 (Індія)
 6. Вірал Западі, ст. мед. інституту СумДУ, гр. МЦ.м – 734 (Індія)
 7. Харді Пател, ст. мед. інституту СумДУ, гр. МЦ.м – 734 (Індія)
 8. Мюхюрджюоглу Берке Джем, ст. мед. інституту СумДУ, гр. МЦ.м – 721 (Туреччина)
 9. Тугба Айдин, ст. мед. інституту СумДУ, гр. МЦ.м – 721(Туреччина)
 10. Аденсола Ннеамака,  ст. мед. інституту СумДУ, гр. МЦ.м – 811 (Нігерія)
 11. Бенхміда Арідж,  ст. мед. інституту СумДУ, гр. МЦ.м – 811 (Туніс)
 12. Хссаіда Адам,  ст. мед. інституту СумДУ, гр. МЦ.м – 919 (Марокко)
 13. Ал Хадждж Хуссеін Оуссама, ст. мед. інституту СумДУ, гр. МЦ.м – 919 (Ліван)
 14. Асаре Джеффрей Дуоду, ст. мед. інституту СумДУ, гр. МЦ.м – 919 (Гана)

Свої знання та відкриття члени гуртка демонструють, беручи участь у міжнародних та всеукраїнських конференціях, семінарах, форумах, конкурсах студентських наукових робіт; виступають з доповідями, публікують наукові роботи у вітчизняних та зарубіжних виданнях.

23 лютого 2020 року студенти взяли участь у XI студентській конференції «Перший крок у науку», де виступили з доповідями  «Українські іменники спільного роду на означення осіб за емоційною оцінкою» (Еке Чіамака), «Culture of India» (Пател Равірадж, Пател Кхушбу, Індія), «History of Indian Literature» (Вірал Западійа, Харді Пател, Індія. Студенти нагороджені грамотою за зайняте 3 місце серед доповідачів у секції Філологія. Суспільство. Комунікація). 

Під час карантину члени гуртка продемонстрували наполегливе бажання займатися науковою роботою, активно долучилися до науково-практичних студентських онлайн-конференцій:

 Міжнародна науково-практична  конференції  «Наукова ініціатива іноземних здобувачів вищої освіти та аспірантів» (19 березня 2020 р., Харків, ХНАДУ). Мюхюрджюоглу Берке Джем виступив з доповіддю «Особливості адаптації турецьких студентів до навчання в Україні»;

XХI Міжнародна  науково-практична конференція «Людина, культура, техніка в новому тисячолітті» (23 квітня 2020 р., Харків, Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «ХАІ»). Нандвана Картік виступив з доповіддю «Особливості соціокультурної адаптації індійських студентів до навчання в Україні»;

ХІ Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та фахівців у галузі психології «Молодь в сучасній психології. Етнічна самосвідомість та міжетнічна взаємодія» (23 квітня 2020 р., Суми, СумДПУ імені А.С.Макаренка). Ал Хадждж Хуссеін Оуссама підготував есе "Our life in 27, 375 days»; 

ІІI Всеукраїнська науково-практична студентська онлайн-конференція «Наукова спільнота студентів XXI століття» (23-24 квітня 2020 р.,  Суми, СумДУ).  Саєд Мубаашера Ірфан виступила з доповіддю  «Культура Індії: діалог спільнот, мов, релігій», Мюхюрджюоглу Берке Джем підготував виступ «Academic mobility and development of international cooperation in the field of higher education in Ukraine», Дехінсілу Аденсола Ннеамака представила доповідь «Концептуальні засади формування професійно зорієнтованого діалогічного мовлення іноземних студентів-медиків на заняттях з української мови».

За плідну роботу іноземні студенти – члени гуртка «Нащадки Гіппократа» відзначені Подяками, Дипломами, Почесними грамотами та нагороджені пам’ятними подарунками.

Г У Р Т О К  2

 На кафедрі працює науковий гурток ''PF.Lang.Laboratory" для іноземних слухачів підготовчого відділення (керівник - Левенок І.С.).

Із січня 2022 року на кафедрі МПІГ успішно проводиться наукова та профорієнтаційна робота з іноземною молоддю у межах науково-творчого об'єднання (далі - гуртка) ''PF.Lang.Laboratory'' для іноземних слухачів підготовчого відділення. Під керівництвом доктора філософії, викладача кафедри МПІГ Левенок Інни Сергіївни учасники гуртка вчаться опановувати не лише українську мову, а й наукову, академічну культуру спілкування у мультикультурному середовищі.
Мета діяльності гуртка: виявлення серед іноземних слухачів підготовчого відділення здібної, талановитої молоді, схильної до науково-творчої діяльності; залучення іноземних слухачів підготовчого відділення до наукової, творчої діяльності (участь у конференціях, наукових, освітньо-культурних заходах); формування в іноземних слухачів навичок наукової роботи з текстом: написання тез, статей, підготовка презентацій; розвиток дослідницьких, комунікативних навичок, а також навичок міжкультурного спілкування.

План роботи гуртка (з січня 2022 року):

1. Організаційне засідання наукового гуртка. Обговорення плану діяльності.
2. Мова науки: яка вона? Ознаки. Введення в науковий стиль мовлення.
3. Тези VS стаття. Структурні елементи. Особливості написання.
(Підготовка тез для участі у XIII науковій студентській конференції ''Перший крок у науку'').
4. Круглий стіл до Міжнародного дня рідної мови. Мови народів світу (21.02.2022).
5. Наукове дослідження. Методи опитування: анкетування, бесіда, інтерв'ю.
6. Що таке ''плагіат''? Як писати наукові тексти.
7. Мовний етикет. Публічний виступ. Структура виступу. Ораторське мистецтво.
8. Я і моя майбутня професія. Мова моєї професії. Професійне мовлення.
9. Презентація. Особливості створення і оформлення презентацій. Види презентацій. Підготовка презентацій ''Мій талант моєму університету СумДУ'' (13.05.2022)
10. Підведення підсумків роботи гуртка. Нагородження учасників.

Список учасників наукового гуртка "PF.Lang.Laboratory":

1. Акіу Кіроія Чарльз (ПВу-13, Танзанія).
2. Ал Бахлоуз Ал Вашак Самер Ваде' (ПВу-13, Йорданія).
3. Алич Зюмрют (ПВу-13, Туреччина).
4. Бенджакік Мехді (ПВу- 13, Марокко).
5. Етобе Годсковенант (Етенг ПВу -14, Нігерія).
6. Кабаніваніі Умар Абдунур (ПВу -13, Танзанія).
7. Мванііка Шерон Фесто (ПВу-13, Танзанія).
8. Мохамед Мусса ПВу-13 (Союз Коморських Островів).
9. Нсато Карен Годфрі (ПВу-13, Танзанія).
10. Окін Олувабамісе Глорі (ПВу-14, Нігерія).
11. Халісдемір Мухаммед (ПВу-13, Туреччина).
12. Шакалаіх Мохаммед І. А. (ПВу- 13, Палестина).

За невеликий час існування гуртка вперше іноземні слухачі підготовчого відділення взяли участь в ХІІІ обласній студентській науковій конференції ''Перший крок у науку'' (9-13 травня 2022). Ал Бахлоуз Ал Вашак Самер Ваде' та Мохамед Мусса підготували тези до збірника матеріалів конференції (секція ''Філологія-Комунікації-Суспільство") за темою: ''Адаптація і міжкультурна комунікація іноземних слухачів у межах міжкультурного гуртка ''PF.Lang.Laboratory"".

При використанні матеріалів з сайту кафедри іназемних мов посилання на ресурс обов'язкове.

All Rights Reserved.