Міжнародна діяльність

_MG_6373.JPG — 200.33 kB

Діяльність кафедри виконується за основними напрямками:

  • розширення та поглиблення закордонних контактів, зв’язків, сприяння розвитку міжнародного співробітництва у сфері освіти та науки;
  • академічна та наукова співпраця із закордонними навчальними закладами та дослідницькими організаціями (участь у міжнародних конференціях, майстер- класах, тренінгах, семінарах);
  • участь у міжнародних програмах та проєктах із залученням грантів;
  • організація міжнародної мобільності професорсько-викладацького складу для проходження стажування.

Станом на 2021 кафедра має низку формалізованих закордонних партнерств з ознаками стратегічних (з якими здійснюється багаторічне активне співробітництво за основними напрямками міжнародної діяльності – спільні грантові проєкти, наукова співпраця тощо). Наразі кафедра має  міжнародні партнерства  з науковцями з Великобританії, США, Німеччини, Франції, Чехії, Словаччини, Грузії, Білорусі, Польщі. Викладачі кафедри активно співпрацюють з польськими науковцями освітньої організації «Інституту Міжнародного Академічного та Наукового Співробітництва» (Institute of International Academic and Scientific Cooperation) тощо.

У 2021 році представники кафедри стали членами міжнародної асоціації: IAPDD - International Association for Peace and Democracy Development (Germany).

 

Грантова діяльність

Одним із пріоритетних завдань міжнародної діяльності викладачів є грантова активність. Грантова діяльність представлена як індивідуальними грантами, так і участю в розробленні освітніх проєктів у контексті міжнародних грантових програм.

Викладачі кафедри у співробітництві з громадською організацією «Центр Євроініціатив», яка є лідером у Сумському регіоні щодо впровадження освітніх ініціатив за підтримки Євросоюзу, беруть активну участь в індивідуальних грантових програмах. Індивідуальні гранти спрямовані на підвищення кваліфікації викладачів за кордоном, вивчення кращих закордонних освітніх практик і технологій навчання студентської молоді. Так, у грудні 2018 року доцент кафедри мовної підготовки іноземних громадян Чернякова А. В. стала учасником міжнародного тренінгового курсу для освітян «TRAINBOW» за грантової підтримки програми ЄС Еразмус+ у Словаччині. Тренінг присвячено створенню, фасилітації та оцінці освітніх активностей у молодіжній роботі, спрямованих на посилення участі молоді з різних країн в умовах інтернаціоналізації вищої освіти.

З метою налагодження міжнародного співробітництва та вивчення інноваційних освітніх технологій викладачі також беруть активну участь у Міжнародній програмі мобільності ERASMUS + КА 1 з освітньою складовою. Так, у листопаді 2019 року доцент кафедри А. Чернякова взяла участь у тренінговому курсі «ReMeDy: Ready to mediate?», що організовувався з метою
підвищення інноваційно-педагогічних компетенцій освітян, молодіжних працівників і тренерів (Mobility of Youth Workers and educators), які спрямовують практичну роботу на навчання студентської молоді методів посередництва в рамках неформальної освіти. Навчання відбулось у Грузії (м. Руставі) за підтримки міжнародної програми Європейського Союзу ERASMUS+. Курс базувався на неформальній методиці навчання у формі практичних вправ і проєктного моделювання стратегій толерантної поведінки в умовах полікультурного середовища.

Викладачі кафедри Л. В. Біденко, Г. В. Дядченко, А. В. Чернякова, М. М. Набок взяли участь у міжнародній грантовій програмі «Erasmus+: Модуль Жан Моне». Вони розробили й подали проєкти на конкурс до міжнародної грантової програми «Erasmus+ Jean Monnet Activities», напрям: «Erasmus+: Модуль Жан Моне», зокрема:
1) 2019 р. – освітній інтенсивний курс з міжкультурної комунікації для студентів-іноземців: «European Instrument for Education against Discrimination and Intolerance in the multicultural educational environment» (Європейський механізм освіти з протидії дискримінації та інтолерантності в полікультурному освітньому середовищі» (EIEDI);
2) 2020 р. – освітній інтенсивний курс з міжкультурної комунікації для студентів-іноземців: Erasmus+ «European Сross-Сultural Studies as an instrument for social integration and language training of foreign students in the context of regional intercultural cities strategy» (EUROCCS).(Європейські крос-культурні студії як інструмент соціальної інтеграції та мовної підготовки іноземних студентів в контексті регіональної стратегії інтеркультурності міст).

Крім того, триває співпраця з Національним Еразмус+ офісом в Україні. Так, 19 лютого 2020 р. відбувся онлайновий тренінг від Erasmus Student Network Kyiv (ESN Kyiv) за підтримки Національного Ерасмус+ офісу в Україні. До заходу приєдналось понад 60 представників команд відділів міжнародних зв’язків, викладачів та представників студентського самоврядування університетів з усієї України. У тренінгу взяла участь доцент кафедри Чернякова А. В. Тренінг було проведено з метою ознайомлення з можливістю створити подібну до ESN спільноту в університеті, з особливостями роботи ESN Kyiv з іноземними студентами, які приїжджають за обміном в українські університети, а також показати інструменти та кейси впровадження ефективної Buddy System.

У 2021 році доцент А.В. Чернякова взяла участь у міжнародному грантовому проєкті за підтримки одного з головних грантодавців - Європейської Комісії, програми Еразмус+КА1.

Міжнародний освітній тренінг «I shout out against bullying» було присвячено проблемі протидії булінгу в освіті. Проєкт було реалізовано в Німеччині (Бад Лаер). Проєкти даної програми підтримують реформування вищої освіти, запровадження європейських стандартів та кращих практик задля підвищення якості освітніх і наукових послуг, модернізацію освітніх програм, використання інноваційних освітніх технологій, академічної мобільності, наукових досліджень, забезпечення інтернаціоналізації освіти в цілому.

Викладачі кафедри поступово долучаються до програм міжнародної мобільності та беруть активну участь у міжнародних освітянських та наукових грантових програмах. Завідувачка, доцент кафедри Сидоренко О. П. продовжує виконувати проєкти у партнерстві з представниками інших кафедр:

1) загальноуніверситетський міжнародний освітній грант «Journalism Education for Democracy in Ukraine: Developing Standards, Integrity and Professionalism» («Журналістська освіта задля демократії в Україні: розробка стандартів, доброчесність та професіоналізм») – проєкт ЄС ЕРАЗМУС+, № 598964-EPP-1-2018-1-UK-EPPKA2-CBHE-JP, 2018–2021 рр., координатор програми – Університет Бат Спа (Великобританія);
2)  міжнародний освітній грант в межах проєкту SUP 30020GR0143  «Регіональний професійний центр базової медіаосвіти як освітня медіаплатформа з інформаційної грамотності для студентів, молодих журналістів, школярів» за фінансової  підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні та громадської організації «Медіакомпас» (Суми, Україна) 01 липня 2020-30 червня 2021 року.

Науковці мають досвід координування міжнародних наукових проєктів, у тому числі міжурядових. Так, у 2021 доцент Чернякова А. В. брала участь у міжнародному науковому проєкті Еразмус+ напряму ім. Жана Моне (620395-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-SUPPA) «ЄС-Східне партнерство: майбутні шляхи активізації спільних ініціатив академічних та громадянських спільнот в Україні» як наукового консультанта, модератора і дослідника (партнерство в організації (фокус-групи) дослідження щодо ціннісних трансформацій у середовищі українського студентства та проведення всеукраїнського опитування «Ціннісні орієнтири українського студентства» на базі СумДУ). (Сертифікат №02125243-1968/2021).

Міжнародна діяльність - Сайт кафедри робототехнічних і телекомунікаційних  систем та кібербезпеки

Представники кафедри є учасниками міжнародних індивідуальних грантових проєктів у рамках програми Erasmus+. Протягом 2021 року (травень-серпень) доцент Чернякова А. В. брала участь міжнародному грантовому проєктові за підтримки одного з головних грантодавців - Європейської Комісії, програми Еразмус+. Міжнародний освітній тренінг «I shout out against bullying» було присвячено проблемі протидії булінгу в освіті. Проєкт було реалізовано у Німеччині (м. Бад Лаер). Проєкти даної програми підтримують реформування вищої освіти, запровадження європейських стандартів та кращих практик задля підвищення якості освітніх та наукових послуг, модернізацію освітніх програм, використання інноваційних освітніх технологій, академічної мобільності, наукових досліджень, забезпечення інтернаціоналізації освіти в цілому.

Академічна та наукова співпраця із закордонними навчальними закладами та дослідницькими організаціями представлена участю у міжнародних конференціях. Доценти кафедри Дегтярьова Т. О., Шевцова А. В. представили свої наукові розвідки на міжнародній науково-практичній конференції у Німеччині (The 15th International scientific and practical conference «Science and Technology» (February 22-23, 2021/ Berlin, Germany). Ворона Н. О., Пилипенко-Фріцак Н. А., Зайцева С. С. та інші викладачі кафедри підготували наукові праці в рамках міжнародної конференції в Польщі (The International scientific and practical conference «Philological sciences, intercultural communication and translation studies: an experience and challenges» (Polonia University in Czestochowa). Доцент кафедри Кулішенко Л. А. брала активну участь у міжнародній науково-практичній конференції в Іспанії (The 2 nd International scientific and practical conference «Results of modern scientific research and development» (May 2-4, 2021/ Barca Academy Publishing, Madrid, Spain).

Організація міжнародної мобільності професорсько-викладацького складу щодо проходження стажування за кордоном представлена активностями:

1) протягом 2021 року Пилипенко-Фріцак Н. А. проходила науково-педагогічне стажування «Фахові мови і сучасні підходи до їх викладання: досвід країн ЄС» на базі філологічного факультету Північного університетського центру у Бая-Маре, Румунія. (Facultatea de Litere, Centrul Universitar Nord din Baia Mare, Romania);

2) Сидоренко О. П. була слухачем спеціальної програми підвищення кваліфікації «Академії з прав людини для викладачів та викладачок журналістики» (180 годин / 6 кредитів) – Програма розвитку ООН в Україні, Центр прав людини ZMINA (правозахисна організація) за підтримки Міністерства закордонних справ Данії в період із 16 лютого до 27 серпня 2021 року (сертифікат № АПЛ -21/28 від 27 серпня 2021 р.). В межах цієї програми завершила Міжнародну програму стажування «Висвітлення конфліктів та протестів у засобах масової інформації: кращі практики Європи та світу» (180 годин / 6 кредитів) – Free Press for Eastern Europe organization (Czech Republic), 16 квітня - 27 червня 2021 року (сертифікат № A-HR-21-28 ВІД 27 червня 2021 р.).

 

1.jpg — 27.54 kB

Під керівництвом завідувачки кафедри, керівника проєкту, Сидоренко О.П. з вересня 2022 року у рамках програми ЄС Еразмус+ на кафедрі реалізовується Модуль Жан Моне «Європейські цінності міжкультурного діалогу в галузі освіти: міждисциплінарний та інклюзивний підходи» («European values of intercultural dialogue in education: interdisciplinary and inclusive approaches» – EUROVALID).

Науковою метою проєкту є створення пізнавального контенту, методологічних та організаційних засад навчальних програм шляхом упровадження європейських стандартів до наукових студентських досліджень з теми імплементації європейських цінностей на заняттях з української мови, дисциплін соціально-гуманітарного циклу в Україні та формування інклюзивного дослідницького середовища. У рамаках виконання проєкту на кафедрі було проведено V Всеукраїнську науково-практичну студентську онлайн-конференцію «Наукова спільнота студентів ХХІ століття». 

Доцент кафедри Чернякова Аліна Вікторівна долучилася до міжнародного грантового проєкту, стала учасницею методичного семінару-тренінгу «Робота з психологічною травмою під час війни» за підтримки Уряду Німеччини (м. Лейпциг) та міжнародної освітньої організації «European Ways». Проєкт був проведений з 19.12.2022 по 27.12.2022 р. в місті Пустомити, Львівської області.

У контексті міжнародного заходу проведено майстер-класи, воркшопи, вишколи з напрямів соціально-психологічної підтримки постраждалих від наслідків війни в Україні з таких напрямів: техніки по роботі з емоційним вигоранням та травмою "Акумулятор", "Пустеля", "Безпечне місце"; практики медіації інтервізійної групи; техніки першої психологічної допомоги постраждалим від насильства засобами тілесної терапії; методика роботи з психологічного відновлення в ситуації Посттравматичного стресового розладу (ПТСР) з дорослими та дітьми, використовуючи тілесні вправи, ігри, метафоричні карти.

Проєкт спрямований на підвищення кваліфікації освітян, психологів через обмін досвідом у галузі медіації, успішних практик щодо запобігання конфліктам, навчання діалогу, як підходу та інструменту для практики управління з метою підвищення соціальної згуртованості, пошуку порозуміння та згоди  в складних умовах громадянського суспільства України.

З метою дисемінації грантового проєкту Жан Моне "Європейські цінності міжкультурного діалогу в галузі освіти: міждисциплінарний та інклюзивний підходи – EUROVALID", Аліною Черняковою  була підготовлена доповідь з теми "Міжкультурний діалог як інструмент підвищення соціальної згуртованості в умовах війни в Україні". У доповіді презентовано досвід роботи з жінками й дітьми у процесі евакуації за кордон на початку війни.

У 2022 році викладачі кафедри виконали 3 індивідуальні міжнародні гранти: 

Чернякова А.В. Тренінг «Об’єднання заради змін: розбудова коаліції для забезпечення гендерної рівності та протидії гендерно зумовленому насильству» в рамках Проєкту «Голос жінок і лідерство – Україна». Громадська організація «Ла Страда-Україна», Український Жіночий Фонд / Ukrainian Women’s Fund за фінансової підтримки Уряду Канади. 26-27 січня 2022 р. ­ 

Пилипенко-Фріцак Н.А. Тренінг «Об’єднання заради змін: розбудова коаліції для забезпечення гендерної рівності та протидії гендерно зумовленому насильству» в рамках Проєкту «Голос жінок і лідерство – Україна». Громадська організація «Ла Страда-Україна», Український Жіночий Фонд / Ukrainian Women’s Fund за фінансової підтримки Уряду Канади. 26-27 січня 2022 р. 

Пилипенко-Фріцак Н.А. Міжнародний освітній грант №EG/B/22/10/12. VІII Міжнародна програма підвищення кваліфікації керівників закладів освіти і науки, а також педагогічних і науково-педагогічних працівників «Разом із Визначними Лідерами Сучасності: Цінності, Досвід, Знання, Компетентності і Технології для Формування Успішної Особистості та Трансформації Оточуючого Світу» International Historical Biographical Institute Dubai - New York - Rome -Burgas - Jerusalem - Beijing. 3 листопада-31 грудня 2022 р. 

Дядченко Г.В. ­виконала програму академічної мобільності Еразмус+ КА107 ­– викладання в Університеті імені Ф. Палацького, м. Оломоуць, Чехія. 30.05.2022 –10.06.2022.  

 

 

 

 

 

                    

Сумський державний унiверситет,
вул. Харківська, 116, м. Суми, Україна, 40007,

Головний корпус (Г-802)

E-mail: [email protected]

Телефон: (0542) 68-44-09

Локації

При використанні матеріалів з сайту кафедри мовної підготовки іноземних громадян посилання на ресурс обов'язкове.

All Rights Reserved.