Картинки по запросу "міжнародна діяльність"

Міжнародна діяльність

Діяльність кафедри виконується за основними напрямками:

  • розширення та поглиблення закордонних контактів, зв’язків, сприяння розвитку міжнародного співробітництва у сфері освіти та науки;
  • академічна та наукова співпраця із закордонними навчальними закладами та дослідницькими організаціями (участь у міжнародних конференціях, майстер класах, тренінгах, семінарах);
  • участь у міжнародних програмах та проєктах із залученням грантів;
  • організація міжнародної мобільності професорсько-викладацького складу для проходження стажування.

Станом на 2021 кафедра має низку формалізованих закордонних партнерств з ознаками стратегічних (з якими здійснюється багаторічне активне співробітництво за основними напрямками міжнародної діяльності – спільні грантові проєкти, наукова співпраця тощо). Наразі кафедра має  міжнародні партнерства  з науковцями з Великобританії, США, Німеччини, Франції, Чехії, Словаччини, Грузії, Білорусі, Польщі. Викладачі кафедри активно співпрацюють з польськими науковцями освітньої організації «Інституту Міжнародного Академічного та Наукового Співробітництва» (Institute of International Academic and Scientific Cooperation) тощо.

У 2021 році представники кафедри стали членами міжнародної асоціації: IAPDD - International Association for Peace and Democracy Development (Germany).

Викладачі кафедри поступово долучаються до програм міжнародної мобільності та беруть активну участь у міжнародних освітянських та наукових грантових програмах. Завідувачка,
доцент кафедри Сидоренко О. П. продовжує виконувати проєкти у партнерстві з представниками інших кафедр:

1) загальноуніверситетський міжнародний освітній грант «Journalism Education for Democracy in Ukraine: Developing Standards, Integrity and Professionalism» («Журналістська освіта задля демократії в Україні: розробка стандартів, доброчесність та професіоналізм») – проєкт ЄС ЕРАЗМУС+, № 598964-EPP-1-2018-1-UK-EPPKA2-CBHE-JP, 2018–2021 рр., координатор програми – Університет Бат Спа (Великобританія);
2)  міжнародний освітній грант в межах проєкту SUP 30020GR0143  «Регіональний професійний центр базової медіаосвіти як освітня медіаплатформа з інформаційної грамотності для студентів, молодих журналістів, школярів» за фінансової  підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні та громадської організації «Медіакомпас» (Суми, Україна) 01 липня 2020-30 червня 2021 року.

Науковці мають досвід координування міжнародних наукових проєктів, у тому числі міжурядових. Так, у 2021 доцент Чернякова А. В. брала участь у міжнародному науковому проєкті Еразмус+ напряму ім. Жана Моне (620395-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-SUPPA) «ЄС-Східне партнерство: майбутні шляхи активізації спільних ініціатив академічних та громадянських спільнот в Україні» в якості наукового консультанта, модератора і дослідника (партнерство в організації (фокус-групи) дослідження щодо ціннісних трансформацій у середовищі українського студентства та проведення всеукраїнського опитування «Ціннісні орієнтири українського студентства» на базі СумДУ). (Сертифікат №02125243-1968/2021).

Міжнародна діяльність - Сайт кафедри робототехнічних і телекомунікаційних  систем та кібербезпеки

Представники кафедри є учасниками міжнародних індивідуальних грантових проєктів у рамках програми Erasmus+ . Протягом 2021 року (травень-серпень) доцент Чернякова А. В. приймала участь міжнародному грантовому проєкті за підтримки одного з головних грантодавців - Європейської Комісії, програми Еразмус+. Міжнародний освітній тренінг «I shout out against bullying» було присвячено проблемі протидії булінгу в освіті. Проєкт було реалізовано у Німеччині (м. Бад Лаер). Проєкти даної програми підтримують реформування вищої освіти, запровадження європейських стандартів та кращих практик задля підвищення якості освітніх та наукових послуг, модернізацію освітніх програм, використання інноваційних освітніх технологій, академічної мобільності, наукових досліджень, забезпечення інтернаціоналізації освіти в цілому.

Академічна та наукова співпраця із закордонними навчальними закладами та дослідницькими організаціями представлена участю у міжнародних конференціях. Доценти кафедри Дегтярьова Т. О., Шевцова А. В. представили свої наукові розвідки на міжнародній науково-практичній конференції у Німеччині (The 15th International scientific and practical conference «Science and Technology» (February 22-23, 2021/ Berlin, Germany). Ворона Н. О., Пилипенко-Фріцак Н. А., Зайцева С. С. та інші викладачі кафедри підготували наукові праці в рамках міжнародної конференції в Польщі (The International scientific and practical conference «Philological sciences, intercultural communication and translation studies: an experience and challenges» (Polonia University in Czestochowa). Доцент кафедри Кулішенко Л. А. брала активну участь у міжнародній науково-практичній конференції в Іспанії (The 2 nd International scientific and practical conference «Results of modern scientific research and development» (May 2-4, 2021/ Barca Academy Publishing, Madrid, Spain).

Організація міжнародної мобільності професорсько-викладацького складу щодо проходження стажування за кордоном представлена активностями:

1) протягом 2021 року Пилипенко-Фріцак Н. А. проходила науково-педагогічне стажування «Фахові мови і сучасні підходи до їх викладання: досвід країн ЄС» на базі філологічного факультету Північного університетського центру у Бая-Маре, Румунія. (Facultatea de Litere, Centrul Universitar Nord din Baia Mare, Romania);

2) Сидоренко О. П. була слухачем спеціальної програми підвищення кваліфікації «Академії з прав людини для викладачів та викладачок журналістики» (180 годин / 6 кредитів) – Програма розвитку ООН в Україні, Центр прав людини ZMINA (правозахисна організація) за підтримки Міністерства закордонних справ Данії в період із 16 лютого до 27 серпня 2021 року (сертифікат № АПЛ -21/28 від 27 серпня 2021 р.). В межах цієї програми завершила Міжнародну програму стажування «Висвітлення конфліктів та протестів у засобах масової інформації: кращі практики Європи та світу» (180 годин / 6 кредитів) – Free Press for Eastern Europe organization (Czech Republic), 16 квітня - 27 червня 2021 року (сертифікат № A-HR-21-28 ВІД 27 червня 2021 р.).

Колектив кафедри завжди відкритий до міжнародної колаборації та запрошує приєднуватись до співпраці.

                    

При використанні матеріалів з сайту кафедри іназемних мов посилання на ресурс обов'язкове.

All Rights Reserved.