Теми досліджень

Наукова робота кафедри зосереджена на дослідженні комплексної проблеми, що визначається затвердженою держбюджетною темою (за рахунок другої половини дня).

У 2011-2016 роках кафедра працювала над держбюджетною темою (державний реєстраційний номер 0112U006040) «Компетентнісний підхід у викладанні української (російської) мови як іноземної (Competence approach to the teaching of Ukrainian (Russian) language as a foreign language)». Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент Біденко Л. В. У рамках зазначеної теми було видано 19 наукових статей у фахових виданнях, 9 навчально-методичних матеріалів та посібник.

З 2017 року кафедра досліджувала нову тему другої половини дня «Формування лінгвістичної, соціокультурної, і професійної компетенції студентів-іноземців у сучасному інформаційному й освітньому просторі» (державний реєстраційний номер: 116U997552). Науковий керівник: кандидат філологічних наук, старший викладач Дядченко Г. В. Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

З 2021 року було обрано нову науково-дослідну тему: "Лінгводидактичні і кроскультурні аспекти формування професійної компетенції іноземних студентів" (державний реєстраційний номер: 0121U109464). Науковий керівник: кандидат філологічних наук, доцент Кулішенко Л. А. Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Викладачі кафедри плідно працюють над індивідуальними науковими темами, дисертаційними дослідженнями: так, кандидат філологічних наук, доцент Набок М. М. досліджує тему «Проблеми естетики української народної творчості в сучасному народознавстві» (державний реєстраційний номер 0112U006042).

Залучаються Викладачі кафедри й до реалізації проєктів за рахунок державного замовлення. Німенко Н. А. брала участь у виконанні науково-дослідної роботи за темою №15.01.10-01.15/17.ЗФ «Історичний розвиток порубіжжя Північно-Східної України як засіб конструювання загальнонаціональної історичної пам’яті». Результати роботи зайшли зображення на сторінках наукових публікацій, а також використовуються у навчальному процесі.

Індивідуальні гранти на здійснення наукових досліджень отримали викладачі кафедри Біденко Л. В., Казанджиєва М. С., Набок М. М., Силка А. А., Чернякова А. В.

Протягом 2017-2019 років викладачами кафедри опубліковано:

 • статей у періодичних виданнях, включених до наукометричної бази Scopus або Web of Science – 2
 • публікацій у фахових виданнях України – 4
 • навчальних посібників – 18
 • методичних рекомендацій – 40
 • статей за кордоном – 46
 • статей та тез доповідей в інших виданнях – 243

За 2020 рік кафедра опублікувала:

 • Scopus та WoS - 3
 • статті-доповіді у матеріалах наукових конференціях - 37
 • статті у фахових виданнях України, інші статті - 26
 • розділ монографії / розділ книги - 1
 • навчальні посібники, підручники - 11
 • свідоцтво про реєстрацію авторських прав на твір / рішення - 1
 • методичні вказівки - 20
 • тези доповідей - 29 

За 2021 рік колективом кафедри оприлюднено 105 публікацій:

 • Scopus / WoS - 3 / 2
 • статті-доповіді у матеріалах наукових конференціях - 37
 • статті у фахових виданнях України категорії Б - 13
 • статті за кордоном - 13
 • монографії / розділи монографії - 2 / 6
 • навчальні посібники - 5
 • електронні методичні видання - 4
 • збірник конспектів лекцій (розділ) - 1
 • свідоцтво про реєстрацію авторських прав на твір / рішення - 1
 • методичні вказівки - 9
 • тези доповідей - 37

За 2022 рік колективом кафедри оприлюднено 79 публікацій:

 • навчальних посібників – 4;
 • методичні вказівки – 9;
 • монографій – 2;
 • розділів монографій – 4;
 • наукових статей – 19, зокрема:
 • статті у фахових виданнях України категорії Б – 11, із них 3 статті у співавторстві зі студентами;
 • стаття-доповідь у матеріалах наукових конференціях – 5; 
 • опублікованих  у виданнях БД Scopus та WoS – 1;
 • у виданнях WoS – 2;
 • тези конференцій – 38, зокрема:
 • у співавторстві зі студентами  або студентами самостійно під керівництвом викладачів – 28, на конференціях за кордоном – 3;

Наукова робота зі студентами

Іноземні студенти, що навчаються на основних факультетах, беруть активну участь у різних наукових конференціях.

З 2018 року кафедра проводить Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Наукова спільнота студентів ХХI століття» (з міжнародною участю). Мета цієї конференції – залучення в науку студентської молоді, розвиток інтересу до нових наукових знань і відкриттів, обмін досвідом (електронні версії програми й збірників додаються).

Збірник 2023 Програма 2023 Збірник 2022  Програма 2022  Збірник 2021   Збірник 2020     Збірник 2019      Програма 2019       Збірник 2018

Студенти-іноземці під керівництвом викладачів кафедри беруть також участь у конференціях поза межами СумДУ, наприклад, у щорічній конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Етнічна самосвідомість та крос-культурна взаємодія», що проводиться кафедрою практичної психології Сумського педагогічного державного університету ім. А.С. Макаренка.

 

У 2021 році у фаховому виданні України категорії Б у співавторстві зі студентом було опубліковано 1 статтю і 32 тези конференцій. 

У 2022 році викладачами кафедри опубліковано у співавторстві зі студентами  3 статті у виданнях категорії Б, у співавторстві зі студентами або студентами самостійно під керівництвом викладачів 28 тез на наукових конференціях як всеукраїнського, так і міжнародного рівнів.

 

Сумський державний унiверситет,
вул. Харківська, 116, м. Суми, Україна, 40007,

Головний корпус (Г-802)

E-mail: [email protected]

Телефон: (0542) 68-44-09

Локації

При використанні матеріалів з сайту кафедри мовної підготовки іноземних громадян посилання на ресурс обов'язкове.

All Rights Reserved.