Наукова робота кафедри зосереджена на дослідженні комплексної проблеми, що визначається затвердженою держбюджетною темою (за рахунок другої половини дня).

У 2011-2016 роках кафедра працювала над держбюджетною темою (державний реєстраційний номер 0112U006040) «Компетентнісний підхід у викладанні української (російської) мови як іноземної (Competence approach to the teaching of Ukrainian (Russian) language as a foreign language)». Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент Біденко Л. В. У рамках зазначеної теми було видано 19 наукових статей у фахових виданнях, 9 навчально-методичних матеріалів та посібник.

З 2017 року кафедра працює над новою темою другої половини дня «Формування лінгвістичної, соціокультурної, і професійної компетенції студентів-іноземців у сучасному інформаційному й освітньому просторі» (державний реєстраційний номер 116U997552). Науковий керівник - кандидат філологічних наук, старший викладач Дядченко Г. В. Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

Викладачі кафедри плідно працюють над індивідуальними науковими темами, дисертаційними дослідженнями: так, кандидат філологічних наук, доцент Набок М. М. досліджує тему «Проблеми естетики української народної творчості в сучасному народознавстві» (державний реєстраційний номер 0112U006042).

Залучаються Викладачі кафедри і до реалізації проектів за рахунок державного замовлення. Німенко Н. А. брала участь у виконанні науково-дослідної роботи за темою №15.01.10-01.15/17.ЗФ «Історичний розвиток порубіжжя Північно-Східної України як засіб конструювання загальнонаціональної історичної пам’яті». Результати роботи зайшли відображення на сторінках наукових публікацій, а також використовуються у навчальному процесі.

Індивідуальні гранти на здійснення наукових досліджень отримали викладачі кафедри Біденко Л. В., Волкова О. М., Казанджиєва М. С., Набок М. М., Роденко А. В., Силка А. А., Чернякова А. В.

Протягом 2017-2019 років викладачами кафедри опубліковано:

  • статей у періодичних виданнях, включених до наукометричної бази Scopus або Web of Science – 2
  • публікацій у фахових виданнях України – 4
  • навчальних посібників – 18
  • методичних рекомендацій – 40
  • статей за кордоном – 46
  • статей та тез доповідей в інших виданнях – 243

Захищено 1 кандидатську дисертацію (Похілько О.В.).

 
Наукова робота зі студентами

 Іноземні студенти, що навчаються на основних факультетах, беруть активну участь у різних наукових конференціях.

З 2018 року кафедра проводить Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Наукова спільнота студентів ХХI століття» (з міжнародною участю). Мета цієї конференції – залучення в науку студентської молоді, розвиток інтересу до нових наукових знань і відкриттів, обмін досвідом (електронні версії програми і збірників додаються).

Збірник 2020     Збірник 2019      Програма 2019       Збірник 2018

Студенти-іноземці під керівництвом викладачів кафедри беруть також участь у конференціях поза межами СумДУ, наприклад, у щорічній конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Етнічна самосвідомість та крос-культурна взаємодія», що проводиться кафедрою практичної психології Сумського педагогічного державного університету ім. А.С. Макаренка.

 

При використанні матеріалів з сайту кафедри іназемних мов посилання на ресурс обов'язкове.

All Rights Reserved.