«Актуальні проблеми навчання іноземних студентів на сучасному етапі» – під такою назвою на кафедрі мовної підготовки проходить щорічна Міжнародна науково-практична конференція.

Учасниками конференцій є науковці, викладачі, аспіранти з різних ЗВО України та закордоння. Активну участь в конференції беруть і студенти-іноземці, які разом зі своїми науковими керівниками готують доповіді й статті. Головними напрямками роботи конференції є традиційні та інноваційні технології в методиці викладання української (російської) мови як іноземної, сучасні методи викладання гуманітарно-природничих дисциплін нерідною мовою. В рамках конференції також розглядаються психолого-педагогічні основи навчання й міжкультурна комунікація в теорії та практиці викладання нерідної мови.

Електронна версія програми конференції 2018

Електронна версія програми конференції 2017

Електронна версія програми конференції 2015

Результати наукових і практичних досліджень, з якими виступають учасники конференції, відображено у збірниках наукових праць «Мова, історія, культура у лінгвокомунікативному просторі».

Електронна версія збірника 2018

Електронна версія збірника 2017

Електронна версія збірника 2016

Електронна версія збірника 2015

Електронна версія збірника 2014

 

Конференції 2017

«Актуальні проблеми навчання іноземних студентів на сучасному етапі», МПІГ, СумДУ

«Иностранные языки в вузе и школе», Вітебськ, Білорусь

«Научное сообщество студентов ХХI столетия. Филологические науки», Казахстан

«Соціально-гуманітарні аспекти розвитку сучасного суспільства» СумДУ

«Слово в языке, речи, тексте» (Брест, Білорусь)

Конференції 2018

«Перший крок у науку», СумДУ

І Всеукраїнська науково-практична конференція «Наукова спільнота студентів ХХI століття» (СумДУ)

«Наукова ініціатива іноземних студентів і аспірантів», Харківський національний автомобільно-дорожній університет

«Слово в языке, речи,тексте» (Брест, Білорусь)

Конференції 2019

«Перший крок у науку», СумДУ

Міжнародна науково-практична конференція студентів та молодих учених «Наукова ініціатива іноземних студентів та аспірантів», 20 березня 2019, Харківський національний автомобільно-дорожній університет

ІI Всеукраїнська науково-практична конференція «Наукова спільнота студентів ХХI століття», СумДУ

ХIV Міжнародна науково-практична конференція студентів та молодих учених «Наукова ініціатива іноземних студентів» (10 жовтня 2019 р., Харківський національний автомобільно-дорожній університет)

Міжнародна науково-практична інтернет-конференція студентів, магістрантів, аспірантів «Філологія, лінгводидактика, професійна комунікація в професійному дискурсі» (СумДПУ ім. А. С. Макаренка)

Всеукраїнська наукова конференція студентів, аспірантів, викладачів та співробітників факультету ІФСК СумДУ «Соціально-гуманітарні аспекти розвитку сучасного суспільства» (СумДУ)

ІІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція студентів, аспірантів і молодих учених «Маріупольський молодіжний науковий форум: традиційні й новітні аспекти дослідження і викладання іноземних мов і літератури» (29 березня 2019 р., м. Маріуполь).

 

Всеукраїнська науково-практична студентська онлайн-конференція «Наукова спільнота студентів ХХІ століття»

І Всеукраїнська науково-практична студентська онлайн-конференція «Наукова спільнота студентів ХХІ століття»

Збірник 2018

ІІ Всеукраїнська науково-практична студентська онлайн-конференція «Наукова спільнота студентів ХХІ століття»

Збірник 2019Програма 2019

ІІІ Всеукраїнська науково-практична студентська онлайн-конференція «Наукова спільнота студентів ХХІ століття»

Збірник 2020     

ІV Всеукраїнська науково-практична студентська онлайн-конференція «Наукова спільнота студентів ХХІ століття»

Збірник 2021

V Всеукраїнська науково-практична студентська онлайн-конференція «Наукова спільнота студентів ХХІ століття»

Збірник 2022Програма 2022

VІ Всеукраїнська науково-практична студентська онлайн-конференція «Наукова спільнота студентів ХХІ століття»

Програма 2023

VІІ Всеукраїнська науково-практична студентська онлайн-конференція «Наукова спільнота студентів ХХІ століття»

Програма 2024

 

Сумський державний унiверситет,
вул. Харківська, 116, м. Суми, Україна, 40007,

Головний корпус (Г-802)

E-mail: [email protected]

Телефон: (0542) 68-44-09

Локації

При використанні матеріалів з сайту кафедри мовної підготовки іноземних громадян посилання на ресурс обов'язкове.

All Rights Reserved.