Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри мовної підготовки іноземних громадян СумДУ, заступник завідувача кафедри з міжнародної грантової діяльності

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Кандидат педагогічних наук

Посада: доцент

Учений ступінь отримала у 2011 р. за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки.

Основні дисципліни:

  • Українська мова як іноземна
  • Основи академічного письма

Наукові інтереси:

  • крос-культурні студії
  • міжкультурна комунікація
  • педагогіка толерантності в умовах інтеркультурного освітнього середовища
  • соціокультурна лінгвістика

Посилання на авторські профілі:

ORCID ID
Google Scholar

eSSUIR

 

Коротка біографія:

Після закінчення Сумського державного педагогічного університету імені А.  С. Макаренка з 1996 р. до 1999 р. працювала на посаді вчителя української та англійської мови в загальноосвітній школі м. Шостка. З 2004 р. до 2011 р. працювала на посаді викладача в СумДПУ імені А.С. Макаренка.

З 2006 р. по 2009 р. навчалася в аспірінтурі на базі СумДПУ імені А.С. Макаренка. З 2012 р. до 2017 р. після захисту дисертації працювала на посадах старшого викладача, доцента кафедри соціальної роботи та менеджменту соціокультурної діяльності. З 2018 р. – доцент кафедри мовної підготовки іноземних громадян СумДУ.

Освіта:

Закінчила філологічний факультет Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка за спеціальністю «Українська мова й література та іноземна мова» (1996 р.), факультет післядипломної вищої освіти Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка та отримала другу вищу освіту за спеціальністю «Практична психологія та соціальна педагогіка в освітніх закладах» (2002 р.), аспірантуру при кафедрі педагогіки Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка (2009 р.).

Науково-дослідна робота: кандидатська дисертація «Організаційно-педагогічні засади запобігання та подолання насильства в загальноосвітніх школах США», 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки (2011 р.).

Основні наукові праці за останні 5 років

 

Розділи монографій:
1. Chernyakova A.V., Pylypenko-Fritsak N. A. Communication of European values in teaching of foreign students in the context of the internalization of education. Sustainable development in a modern knowledge society: Ljubljana: Ljubljana : Ljubljana School of Business Publishing VSPV, 2021. C. 129-141.
2. Chernyakova A.V., Pylypenko-Fritsak N. A. Effective cross-cultural communication as a condition for adaptation of foreign students in the context of strategy of intercultural deveplopment of the city. Innovative pathway for the development of modern philological sciences in Ukraine and EU countries: Рига: Baltija Publishing, 2021. C. 337-357.
3. Chernyakova A.V., Vorona N., Pylypenko-Fritsak N. A. Pedagogical support of adatation of foreign students to the socio-cultural and educational environment of Sumy State university. New challenges in the development of future specialists: Universitatea Dunarea de Jos Galati Publishing: Universitatea Dunarea de Jos Galati Publishing, 2021. C. 153-170.

Статті:
1. Чернякова, А.В., Пилипенко-Фріцак, Н.А. (2020). Особливості адаптації турецьких студентів до соціокультурного та освітнього середовища під час навчання в Україні. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія. Вінниця : Вид-во ВДПУ. Вип. 63, 184-189.
2. Чернякова, А.В., Ворона, Н.О. (2020). Крос-культурні студії як інструмент соціокультурної інтеграції та мовної підготовки іноземних студентів у контексті регіональної стратегії інтеркультурного розвитку міста. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, м. Луцьк, Вип. №3 (407), 58-65.

Тези конференцій:

1. Чернякова А. В. Етно-краєзнавчі студії як інструмент формування крос-культурної компетентності іноземних студентів у процесі мовної підготовки // Збірник тез Українська мова як іноземна у фокусі інновацій: від досвіду до впровадження: Збірник матеріалів циклу Міжнародних науково-практичних семінарів, Львів, 2019. – Львів, 2019. – 135 с. URL: http://miok.lviv.ua/wp-content/uploads/2019/12/Збірник-тез.pdf
2. Чернякова А.В., Балсак Е., Комунікативний театр як інноваційна технологія мовної підготовки освітніх мігрантів. Наукова спільнота студентів ХХІ століття : матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної студентської онлайн-конференції: тези доповідей. : Сумський державний університет, 2021. C. 130-136.
3. Чернякова А., Пилипенко-Фріцак Н. Європейські ціннісні орієнтації іноземних студентів в умовах університетської освіти в Україні. Європейські цінності в українській освіті: виклики та перспективи: тези доповідей. : Видавничий дім «Гельветика», 2021. C. 145-148.

Навчально-методичні праці за останні 5 років:

1. Чернякова А. В. Міжкультурна толерантність в умовах інтернаціоналізації освіти: погляд студентів-іноземців: навчально-методичні матеріали // науково-популярне видання «Неформальна освіта: кращі практики і проекти : журнал / [гол.ред. Н.П. Павлик, відп. ред. К.А. Марчук]. Житомир : Вид-во Житомирського держ. ун-ту імені І. Франка, 2019. Вип. 2. 130 с.
2. Чернякова А. В. Інтернет, який ми хочемоˮ (Тhe Web We Want): методичні рекомендації // О. Черних, А. Чернякова : European Schoolnet publication Google та Liberty Global., 2019. 93 с.
3. 4801 Практичний українсько-англійський розмовник в діалогах «Соціальна адаптація в Україні» для англомовних студентів 1 курсу / / Кліпатська Ю.О., Чернишова Т.Г., Чернякова А.В. навчально-методичні рекомендації. Суми : Сумський державний університет, 2020. - 85 с.
4. Чернякова А.В., Чернишова Т.Г. Вивчаємо українську вдома : навчально-методичні матеріали для самостійного вивчення української мови як іноземної. Суми: Сумський державний університет, 2021. 70 c.

Міжнародна активність:

1. Стажувалася за короткотерміновими міжнародними програмами з питань інноваційних методів навчання, крос-культурної взаємодії, сприяння зміцненню прав людини та гендерної рівності з акцентом на вразливі групи, зокрема етнічних меншин, сприяння зміцненню демократичної культури та толерантності в освітньому середовищі в контексті євроінтеграції у Ла Кроссі (США, 2008 р.), Будапешті (Угорщина, 2018 р.), за грантовими міжнародними програмами «ERASMUS + КА 1» з освітньою складовою за напрямом підвищення кваліфікції у Кошице (Словаччина, 2018 р.), Руставі та Тбілісі (Грузія, 2019 р.), у Німеччині (Бад Лаер, 2021 р.).

2. Член Міжнародної фундації «Інститут Міжнародного Академічного та Наукового Співробітництва» (Польща, 2020 р.), (Institute of International Academic and Scientific Cooperation). Участь у міжнародній грантовій програмі в освітній діяльності «Erasmus+: Модуль Жан Моне». ERASMUS + КА 1.

3. Виконавець проєкту  ЄС Еразмус+ Модуль Жан Моне EUROVALID: «Європейські цінності міжкультурного діалогу в галузі освіти: міждисциплінарний та інклюзивний підходи» – 101085224 — EUROVALID — ERASMUS-JMO-2022-HEI-TCH-RSCH (2022-2025).

Підвищення кваліфікації (останні 5 років):

Сумський державний  університет, Свідоцтво про підвищення кваліфікації СП № 05408289/2288-21 від 01.07.2021 р., тема : «З електронних засобів та дистанційних технологій навчання», 6 кредитів.

Сертифікати:

1. Certificate of participation in Professional Scholarships in USA (La Crosse, Wisconsin, USA, 2008) on the subject «Healthy Way of Life for Youth» (USAID).
2. Certificate of participation in a learning mobility project «Summer School of Diplomacy» in Hungary (Central Eropean University) and in study programme of United Nations Office in Vienna that is organized by «Institute of International Academic and Scientific Cooperation» (Сертифікат SD-003/2018).(2018).
3. Certificate of participation in a learning mobility project International Erasmus+ training mobility and upgrading programme «TRAINBOW» (Youthpass № 2VYM-9E4G-A1N8-42Z6). (2018).
4. Certificate of participation in a learning mobility project International Erasmus+ training mobility and upgrading programme «ReMeDy» (Youthpass №CUHZ-VHL5-ZCBP-1LGM). (2019).
5. Certificate of participation in a learning mobility project International Erasmus+ training mobility and upgrading programme «I shout against bullying» (Youthpass № TYG5-G413-HUPV-SZRM). (2021).

Інші активності:

Освітні проєкти. Участь у міжнародному науковому проєкті Еразмус+ напряму ім. Жана Моне (620395-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-SUPPA) “ЄС-Східне партнерство: майбутні шляхи активізації спільних ініціатив академічних та громадянських спільнот в Україні» в якості наукового консультанта, модератора і дослідника: партнерство в організації (фокус-групи) дослідження щодо ціннісних трансформацій у середовищі українського студентства та проведення всеукраїнського опитування «Ціннісні орієнтири українського студентства» на базі СумДУ. (Сертифікат №02125243-1968/2021). (2021).

Громадська діяльність:

1. Член міжнародної наукової організації «Institute of International Academic and Scientific Cooperation» (IIASC, Poland), договір обліковується в УМС https://www.iiasc.org/

2. Член ГО «Професійна ліга соціальних працівників Сумщини» (сертифікат №12/ПС/ 2016) https://www.facebook.com/ligasocsumy/reviews/?ref=page_internal

3. Член освітньо-наукової ГО «Поступ: освітній простір» (сертифікат №93/ЛС/2017).

4. Член міжнародної організації IAPDD - International Association for Peace and Democracy Development (Germany).

 

При використанні матеріалів з сайту кафедри іназемних мов посилання на ресурс обов'язкове.

All Rights Reserved.