Дата публікації:
05 березня 2021
Кількість переглядів:
170
Поділитися:

Викладачі кафедри мовної підготовки іноземних громадян Дегтярьова Т. О., Дядченко Г. В., Скварча О. М. підготували навчальний посібник «Українська мова як іноземна. Елементарний курс».

Навчальний посібник містить граматичний і лексичний матеріал, необхідний для засвоєння української мови іноземцями на елементарному рівні, а також практичні завдання різних рівнів складності, граматичні таблиці, діалоги, клоуз-тести і поурочний українсько-англійський словник.
Посібник ілюстрований оригінальними фотографіями та малюнками. З метою розвитку вмінь читання та монологічного мовлення запропоновано короткі адаптовані тексти, які знайомлять іноземних студентів із найбільш уживаною лексикою сучасної української літературної мови. Матеріал викладено відповідно до вимог, закріплених у «Загальноєвропейських рекомендаціях з мовної освіти» (рівень А2).
Підручник може бути використано як під час аудиторних занять під керівництвом викладача, так і в процесі самостійної роботи, у тому числі при підготовці до сертифікаційного екзамену з української мови.

При використанні матеріалів з сайту кафедри іназемних мов посилання на ресурс обов'язкове.

All Rights Reserved.